Phân công đúng người đúng việc

Các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp của Zoho CRM cho phép bạn bảo mật dữ liệu khách hàng ở nhiều cấp độ khác nhau. Gán vai trò cho người dùng, xác định quyền ở cấp mô-đun và cấp trường và kiểm soát ai sẽ xem những gì trong CRM với nhiều cấp độ chia sẻ dữ liệu khác nhau.

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Kiểm soát tinh chỉnh về truy cập dữ liệu
  • Xác định giờ làm việc và số giờ mỗi ca
  • Hệ thống phân cấp linh hoạt

Phân công vai trò và kiểm soát những gì người dùng nhìn thấy

Sao chép hệ thống phân cấp của tổ chức bạn trong CRM bằng cách phân công vai trò dựa trên loại người dùng từ nhân viên kinh doanh đến giám đốc bán hàng.

Một chương trình không thể phù hợp với tất cả

Hãy chọn giữa Phân cấp vai trò hoặc Phân cấp báo cáo để tối ưu hóa quy mô tổ chức và cho phép mọi người có quyền truy cập vào dữ liệu phù hợp.

Chia sẻ cấp hồ sơ

Bật quyền chia sẻ cấp hồ sơ cho người dùng của bạn và cho phép họ chia sẻ các hồ sơ riêng lẻ hoặc hàng loạt. Cấp các quyền giống nhau hoặc khác nhau cho những thành viên khác, dựa trên Phân cấp vai trò của họ.

Quản lý quyền người dùng bằng hồ sơ

Sử dụng hồ sơ trong Zoho CRM để hạn chế người dùng xóa hoặc xuất hồ sơ khách hàng. Chỉ cấp quyền truy cập vào các chức năng cần thiết cho mỗi thành viên trong nhóm.

Bảo mật cấp trường

Với bảo mật cấp trường, bảo mật thông tin nhạy cảm và bí mật như chi tiết về tài khoản ngân hàng của khách hàng. Chọn thông tin nào sẽ xuất hiện cho người dùng nào và quyết định ai được phép chỉnh sửa thông tin đó.

Xếp lịch ca làm việc cho người dùng

Thiết lập giờ làm việc để kiểm soát lịch làm việc của mọi người dùng trong tổ chức của bạn. Tạo tối đa 30 ca làm việc và phân công nhiệm vụ cho người dùng tùy thuộc vào múi giờ của họ hoặc lịch làm việc theo ca của họ.

Cấp quyền truy cập với các quy tắc chia sẻ

Quản lý cài đặt chia sẻ dữ liệu trong toàn tổ chức bằng cách mở rộng quyền truy cập cho một nhóm người dùng cụ thể thuộc các vai trò và nhóm khác. Chọn hồ sơ bạn muốn chia sẻ và kiểm soát quyền truy cập vào hồ sơ của bạn bằng cách cấp quyền truy cập chỉ đọc hoặc đọc/ghi.

Bán hàng theo nhóm dễ dàng hơn khi có các nhóm

Tạo các nhóm mới để giúp đội ngũ kinh doanh từ nhiều phòng ban cộng tác với nhau thực hiện các giao dịch. Liên kết thành viên (người dùng, vai trò, nhân viên cấp dưới) với các nhóm và chia sẻ thông tin chung bằng cách áp dụng quy tắc chia sẻ dữ liệu.