Tăng cường hợp tác bán hàng với giải pháp quản lý quan hệ đối tác tích hợp (PRM) bên trong CRM của bạn

Mối quan hệ kinh doanh vững chắc được xây dựng trên nền tảng tương tác hiệu quả, truy cập nhiều hơn vào thông tin được chia sẻ và niềm tin. Thêm đối tác kinh doanh vào quy trình bán hàng với giải pháp quản lý quan hệ đối tác tích hợp (PRM) trong Zoho CRM. Cung cấp cho các đối tác thông tin và công cụ mà nhóm bán hàng nội bộ của bạn sử dụng để tối ưu hóa doanh số kênh.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Để đối tác được thêm khách hàng tiềm năng trực tiếp vào kênh bán hàng của bạn.
  • Cho phép họ tạo báo giá, hóa đơn và theo dõi hàng tồn kho.
  • Tùy chỉnh quyền truy cập vào các mô-đun và bố cục cho các đối tác.

Giúp đối tác bán hàng nhiều hơn

Đừng giới hạn vai trò của đối tác trong quy trình bán hàng ở mức chỉ là một trung tâm thông tin khách hàng tiềm năng. Hãy để họ thêm khách hàng tiềm năng từ kênh trực tiếp vào quy trình bán hàng của bạn thông qua cổng đối tác. Đồng thời có thể gắn thẻ giai đoạn hiện tại của khách hàng tiềm năng để nuôi dưỡng họ trong chu kỳ bán hàng trên kênh.

Khách hàng tiềm năm từ kênh, khách hàng tiềm năm từ đối tác trong CRM - Zoho CRM

Cho phép đối tác quản lý hàng tồn kho

Cấp cho đối tác quyền truy cập để xem các sản phẩm, báo giá và tạo hóa đơn. Đối tác có thể chia sẻ thông tin hành động từ các chương trình giới thiệu để làm tăng hiệu quả chiến lược bán hàng nội bộ của đội ngũ bạn. Hợp tác trong các giao dịch và tận dụng cơ hội hợp tác thương hiệu để xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. 

Quyền quản lý hàng tồn kho của đối tác trong CRM

Tùy chỉnh cách đối tác xem và nhập thông tin chi tiết

Chế độ xem canvas cho phép các đối tác xem danh sách liên hệ của họ một cách rõ ràng và đẹp mắt. Cung cấp cho họ các biểu mẫu và lĩnh vực liên quan để thu thập thông tin. Quản trị viên CRM sẽ có thể chỉnh sửa các trường trong bố cục có sẵn hoặc tạo bố cục tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của bạn.

Chế độ xem canvas, bố cục dữ liệu tùy chỉnh cho đối tác

Thu thập ý tưởng và đề xuất từ đối tác 

Cung cấp cho các đối tác nhiều quyền truy cập hơn vào các mô-đun sản phẩm, địa chỉ liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng để chia sẻ kiến thức thị trường của mình. Họ sẽ được phép xem hồ sơ và đóng góp ý tưởng bằng cách thêm ghi chú bên dưới.

Công cụ cộng tác dành cho đối tác trong CRM

Hướng dẫn, đào tạo đối tác đúng cách

Tổ chức các hội thảo qua web để đào tạo đối tác về sản phẩm của bạn bằng tính năng tích hợp đơn giản với Zoho ShowTime. Thu hút các đối tác bằng các cuộc thăm dò trong phiên họp và xóa bỏ mọi nghi ngờ theo thời gian thực. Chia sẻ các tài liệu quan trọng như biểu đồ, đồ thị và trang tính để họ biết sản phẩm của bạn hoạt động như thế nào trong các thị trường cụ thể qua nhiều giai đoạn khác nhau. 

  • Theo dõi thông tin kho hàng trong CRM - Zoho CRM
  • Theo dõi thông tin kho hàng trong CRM - Zoho CRM
  •  
  •