Một CRM phù hợp với phong cách bán hàng của tất cả mọi người

Mọi doanh nghiệp đều khác nhau, do đó quy trình và hoạt động bán hàng cũng vậy. Sắp xếp CRM của bạn bằng bố cục khác nhau cho mỗi quy trình bán hàng, phù hợp với cách thức bán hàng của bạn.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Dễ dàng quản lý nhiều doanh nghiệp
  • Nhiều bố cục cho nhiều quy trình
  • Xác thực dữ liệu trước khi nhập vào CRM

Một bố cục cho mọi quy trình

Quản lý bán hàng đối với nhiều sản phẩm, khu vực địa lý hoặc quy trình từ một hệ thống CRM. Bố cục trang giúp đại diện bán hàng xem, truy cập dữ liệu cá nhân và tạo workflow để hoạt động độc lập. Với các trường, liên kết và nút, bạn đã có mọi thứ cần thiết để thiết kế bố cục riêng cho mỗi quy trình mới.

Bố cục trang

Các trường có điều kiện giúp trải nghiệm đơn giản hơn

Khi tổ chức của bạn có nhiều sản phẩm, sẽ rất khó hiển thị tất cả thông số tính năng trong một sản phẩm. Nhờ các Trường có điều kiện trong Zoho CRM , việc điền vào biểu mẫu trở nên thật dễ dàng. Chỉ các trường người dùng lựa chọn thao tác trên đó mới mang đến trải nghiệm nhanh hơn và gọn gàng cho đội ngũ bán hàng của bạn.

conditional-fields

Đảm bảo thông tin phù hợp được nhập vào CRM

Chất lượng dữ liệu CRM ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả. Đảm bảo thông tin phù hợp được nhập vào CRM bằng cách kiểm tra điều kiện theo nhiều tiêu chí dành riêng cho ngành nghề và nhu cầu của bạn.

Quy tắc xác nhận

Biểu mẫu trong biểu mẫu giúp tìm thông tin chi tiết dễ hơn

Biểu mẫu rất cần thiết để nắm bắt thông tin khách hàng. Nhưng chỉ biểu mẫu cơ bản thôi là chưa đủ, đặc biệt là khi có nhiều chi tiết cần thu thập. Sử dụng Biểu mẫu phụ để liên kết nhiều mục với một khách hàng, ví dụ như thêm phụ kiện vào mục bán hàng chính. Đồng thời có thể thêm số lượng và các hàm tổng hợp để đặt tất cả thông tin liên quan trong một hồ sơ.

subforms-screen

Liên kết dữ liệu để có ngữ cảnh phù hợp

Dữ liệu sẽ không thật sự hữu dụng nếu không có ngữ cảnh và hầu như dữ liệu CRM của bạn luôn dàn trải trên nhiều mô-đun khác nhau. Cung cấp thêm ngữ cảnh cho dữ liệu của bạn bằng cách liên kết hồ sơ trên nhiều mô-đun. Liên kết Chiến dịch với Khách hàng tiềm năng, Địa chỉ liên hệ, Khách hàng và ngược lại

Tính năng liên quan