Zoho CRM + Microsoft Office 365

Đồng bộ địa chỉ liên hệ, nhiệm vụ, sự kiện theo lịch và các cuộc hội thoại trò chuyện từ tài khoản Microsoft với Zoho CRM để tăng hiệu suất dễ dàng. Thoải mái tận hưởng những tính năng tốt nhất của cả hai nền tảng mà không cần phải thay đổi giữa các ứng dụng nữa. 

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Tạo, chỉnh sửa và xem tất cả các liên hệ, nhiệm vụ và cuộc họp của bạn trên cả hai nền tảng cùng một lúc.
  • Tránh lưu trữ chồng chất thông tin liên hệ đã quá hạn và thêm khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ mới chỉ với một cú nhấp chuột.
  • Mang bảng chỉ số CRM và hồ sơ có thể chia sẻ vào tài khoản Microsoft Teams để thêm ngữ cảnh cho các cuộc trò chuyện của bạn.

Truy cập và cập nhật các Thông lin liên hệ, Nhiệm vụ và Cuộc họp vào mọi thời điểm

Tùy chỉnh ánh xạ dữ liệu hoặc tự động ánh xạ dữ liệu giữa các trường liên quan trong tài khoản Microsoft Office 365 và Zoho CRM cùng lúc với quy trình đồng bộ hóa đơn giản. Lên lịch lại các cuộc họp, sửa đổi nhiệm vụ và cập nhật thông tin liên hệ trên nền tảng bạn chọn.

Chọn ra những thông tin liên hệ có liên quan từ cơ sở dữ liệu của bạn

Đừng lưu trữ những thông tin khách hàng quá hạn trên cả hai nền tảng nữa. Tất cả việc bạn phải làm là đánh dấu vào hộp kiểm. Khi xóa một liên hệ khỏi tài khoản Microsoft, liên hệ đó cũng sẽ bị xóa khỏi tài khoản Zoho và ngược lại. 

Thêm khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên hệ trực tiếp từ email

Tiết kiệm thời gian và không gian trên cả hai nền tảng và chỉ để dành riêng cho các liên hệ và khách hàng tiềm năng tạo ra doanh thu bằng cách thêm họ trực tiếp từ email vào cơ sở dữ liệu Zoho CRM của bạn.

Cung cấp ngữ cảnh cho các cuộc thảo luận trên kênh

Xem bảng chỉ số với một tab trong tài khoản Microsoft Teams với dữ liệu CRM được phép truy cập. Hãy quên những rắc rối khi tạo bài thuyết trình đi và tận dụng tối đa các cuộc thảo luận kênh của bạn nhờ truy cập dễ dàng vào thông tin liên quan.

Chia sẻ và truy cập hồ sơ CRM qua trò chuyện

Bạn đã từng lãng phí thời gian quý giá trong các cuộc thảo luận hoặc nhiệm vụ quan trọng chỉ để tìm kiếm thông tin liên quan đến khách hàng tiềm năng, giao dịch, tài khoản và liên hệ chưa? Giờ đây, bạn không cần tìm kiếm thêm nữa nhờ tính năng mở rộng tin nhắn trong Microsoft Teams. Người dùng có thể chia sẻ khách hàng tiềm năng, liên hệ, tài khoản và hồ sơ giao dịch CRM qua chat mà không cần phải truy cập Zoho CRM.

Mời người dùng từ Microsoft Office 365

Chuyển đổi thành viên nhóm thành người dùng Zoho CRM chỉ với một cú nhấp chuột. Truy cập danh sách liên hệ Microsoft ngay trong Zoho CRM và chọn thành viên nhóm bạn muốn mời. Khi thành viên nhóm đã chấp nhận lời mời, chọn vai trò hồ sơ người dùng của họ, tùy chỉnh quyền và bắt đầu làm việc trong vòng chưa đến 1 phút. Tương tự, người dùng Office 365 có thể yêu cầu quản trị viên tham gia Zoho CRM bằng cách truy cập ứng dụng Zoho CRM trong nền tảng Microsoft.