Hãy quên mớ danh thiếp đi và bắt đầu lưu thông tin trong chính chiếc điện thoại của bạn

Chuyển từ thẻ sang địa chỉ liên hệ chỉ với một nút nhấn

Quét danh thiếp hoặc nhãn QR, các trường thích hợp sẽ tự động được điền, cho phép lưu dưới dạng địa chỉ liên hệ trên điện thoại hoặc dưới dạng khách hàng tiềm năng/địa chỉ liên hệ trong Zoho CRM.

iOSAndroid

Theo dõi ngay lập tức

Đừng đợi đến lúc trở lại bàn làm việc mới gửi email cảm ơn. Lên lịch theo dõi hoặc sử dụng các mẫu có sẵn để liên lạc ngay lập tức. Thêm ghi chú để đảm bảo bạn nhớ hết các chi tiết nhỏ.

Tự động hóa quản lý địa chỉ liên hệ

Kích hoạt workflow tùy chỉnh trong Zoho CRM để tự động kết hợp địa chỉ liên hệ mới vào quy trình bán hàng. Khi phát triển cơ sở dữ liệu, kết hợp các bản sao để sắp xếp gọn gàng và cập nhật hồ sơ của bạn.

Tích hợp với những sản phẩm yêu thích của bạn

Xuất thông tin liên hệ sang các ứng dụng Zoho như Books, Invoice, Contact Manager, Mail và CRM hoặc sang các ứng dụng điện toán đám mây khác như Salesforce và Google contacts.

Quét danh thiếp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Card Scanner đọc được danh thiếp bằng 17 ngôn ngữ khác nhau và chuyển đổi qua lại trong tích tắc.