Kết hợp dữ liệu bán hàng và tiếp thị để phân tích chiến dịch

Phân bổ tiếp thị giúp liên kết dữ liệu bán hàng và tiếp thị với nhau, cung cấp cho bạn một nguồn mạnh mẽ để theo dõi tất cả các giai đoạn của quy trình chuyển đổi. Hiểu được hiệu suất của từng chiến dịch, tác động của chiến dịch lên quy trình bán hàng của bạn và tập trung vào các chiến lược đem lại ROI cao nhất cho bạn.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Hiểu tác động của các kênh khác nhau lên quy trình bán hàng
  • Phân bổ doanh thu chính xác vào các chiến dịch phù hợp
  • Xác định và tập trung vào các chiến dịch mang lại ROI cao hơn

Xác định các chiến dịch trò chuyện với khách hàng

Mọi hành trình khách hàng tiềm năng đến giao dịch đều có thể liên quan đến nhiều chiến dịch. Tìm hiểu cách thức thực hiện của mỗi thao tác là điều quan trọng để hoàn thiện quy trình của bạn. Phân bổ tiếp thị trong Zoho CRM giúp bạn khám phá chiến dịch nào đóng góp nhiều nhất vào từng giai đoạn của quy trình. Điều này cho phép bạn chi tiêu ngân sách tiếp thị cho các chiến dịch có lợi nhuận cao và tăng “ROI thực”.

Xác định các chiến dịch hiệu quả nhất

Phân tích chuyên sâu ROI của chiến dịch

Báo cáo thông tin chi tiết giúp bạn xác định chiến dịch nào chịu trách nhiệm chốt giao dịch cụ thể. Bạn thậm chí có thể xác định chính xác tổng doanh thu mà một chiến dịch cụ thể đã có được. Phần tốt nhất? Tất cả những điều này đều có thể thực hiện được từ trong cửa sổ CRM, vì vậy bạn không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng bán hàng và tiếp thị để đánh giá các chiến dịch của mình.

Phân tích và đo lường ROI của từng chiến dịch một cách chuyên sâu

Bạn đang tìm một giải pháp CRM đa năng
?

Hợp nhất các nhóm bán hàng, tiếp thị và dịch vụ vào một nền tảng tích hợp.

TÌM HIỂU THÊM
Biểu ngữ nền tảng CX