Xây dựng dự báo chính xác dựa trên dữ liệu theo thời gian thực

Dự báo doanh thu và đặt mục tiêu cho đội ngũ với những thông tin chính như số lượng giao dịch trong quy trình, chỉ tiêu đạt được trong năm tài chính trước đó và các cá nhân hoặc đội ngũ nào đang tiến đến gần nhất mục tiêu của họ. Xác định những khúc mắc dựa trên dữ liệu theo thời gian thực và tăng hiệu suất của đội ngũ.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

 • Xây dựng nhiều dự báo có điều kiện cho doanh nghiệp của bạn
 • Phân chia các giao dịch trong quy trình với giao dịch “Tiêu biểu” và “Đã cam kết”
 • Chuẩn bị dự báo chính xác với tính năng dự báo trước của Zia
 • So sánh hiệu suất và đối chiếu với dữ liệu tổng hợp trên tất cả các dự báo của bạn

Hợp lý hóa mục tiêu của bạn với nhiều tùy chọn dự báo

Thiết lập nhiều dự báo tổng hợp tất cả các giao dịch của bạn hoặc chỉ những giao dịch thỏa mãn các điều kiện cụ thể trong quy trình, cho các giai đoạn dự báo khác nhau. Zoho CRM cho phép các nhà quản lý doanh thu đặt ra mục tiêu chắc chắn cho đội ngũ bán hàng của họ, đồng thời cung cấp cho các quản lý và người ra quyết định khả năng giám sát và kiểm soát doanh thu trong quy trình bán hàng.

 • Nhiều tùy chọn dự báo
 • Chế độ xem phân cấp
 • Số liệu dự báo

Xây dựng nhiều dự báo cho các giai đoạn dự báo khác nhau

Tạo dự báo có điều kiện cho các giai đoạn dự báo khác nhau để dự đoán chính xác hơn hiệu suất bán hàng của bạn.

multiple-forecasts-across-different-periods - Zoho CRM

Có cái nhìn toàn diện về tất cả các dự báo của bạn thông qua hệ thống phân cấp kinh doanh

Có thông tin phân tích toàn diện về các dự báo của bạn từ trên xuống dưới để nắm được tình hình doanh nghiệp về mặt hiệu suất.

a-birds-eye-view-of-your-forecasts - Zoho CRM

Một hệ thống dự báo linh hoạt đáp ứng quy trình bán hàng của bạn

Xây dựng dự báo cho các số liệu quan trọng với bạn như giá trị giao dịch, số lượng sản phẩm bán ra, giấy phép đã mua, v.v..

Flexible-forecasting-system-Zoho-CRM - Zoho CRM

Dự báo trước mục tiêu và thành tích của bạn

Khi tạo dự báo cho một giai đoạn mới bằng cách sử dụng dự báo trước đó làm mẫu, các doanh nghiệp có thể tận dụng đề xuất của Zia cho các mục tiêu của toàn công ty và mục tiêu cá nhân dựa trên dữ liệu lịch sử của dự báo bán hàng đã chọn. Mô hình chốt giao dịch hiện tại và lịch sử của người dùng cũng sẽ được phân tích để cung cấp dự đoán về thành tích mục tiêu cho mỗi người dùng trong cấu trúc phân cấp kinh doanh của bạn.

 • Đề xuất mục tiêu
 • Dự đoán thành tích

Dự báo trước với các mục tiêu do AI đề xuất

Zia sẽ phân tích dữ liệu hiệu suất và dự báo lịch sử để đề xuất những mục tiêu chính xác nhất cho doanh nghiệp của bạn.

AI-based-target-prediction-for-forecasts - Zoho CRM

Thông tin chuyên sâu về thành tích dự đoán cho từng người dùng

Nắm bắt những mục tiêu mà đại diện bán hàng của bạn đang đi đúng hướng và có thể đạt được dựa trên hiệu suất trong quá khứ và hiện tại của họ, cũng như trạng thái của quy trình bán hàng của bạn.

AI-prediction-for-target-achievement - Zoho CRM

Đánh giá và cải thiện dự báo với dữ liệu quy trình minh bạch

Dự báo chính xác phụ thuộc vào việc đội ngũ bán hàng duy trì được một quy trình đáng tin cậy. Các đại diện bán hàng có thể cung cấp cho đội ngũ quản lý cái nhìn rõ ràng về quy trình bán hàng của họ qua các giao dịch “Tiêu biểu” và “Đã cam kết”, hỗ trợ họ xác định các mục tiêu thực tế và có thể đạt được. Các quản lý và nhà quản lý doanh thu có cái nhìn chính xác về tình hình của doanh nghiệp và có thể điều chỉnh mục tiêu dựa trên số liệu hiệu suất.

 • Phân tách quy trình bán hàng
 • Giao dịch chưa chốt
 • Mục tiêu có thể điều chỉnh
 • Hiệu suất dự báo

Quy trình bán hàng minh bạch hỗ trợ dự báo chính xác

Có được thông tin rõ ràng minh bạch về các giao dịch chưa chốt, giao dịch đã cam kết và các trường hợp tiêu biểu, để bạn có thể đặt ra các mục tiêu thực tế mà đội ngũ của bạn có thể đạt được.

detailed-breakdown-of-sales-pipeline-for-accurate-forecasts - Zoho CRM

Tập trung vào các giao dịch phù hợp để đạt được mục tiêu của bạn

Nhanh chóng xác định những giao dịch nào trong quy trình có thể giúp đại diện bán hàng đạt được mục tiêu của họ và giúp họ tập trung nỗ lực vào các giao dịch cần thiết.

Focus-on-the-right-deals-to-hit-targets - Zoho CRM

Các mục tiêu có thể điều chỉnh dựa trên hiệu suất

Với hệ thống dự báo linh hoạt, bạn có thể điều chỉnh mục tiêu của mình cho phù hợp với hiệu suất bán hàng tổng thể, những thay đổi trong quy trình bán hàng và hơn thế nữa.

Adjustable-targets-based-on-sales-performance- Zoho CRM

Phân tích chi tiết tất cả các dự báo của bạn

Phân tích và so sánh hiệu suất của từng dự báo với các vai trò khác nhau hay thậm chí là từng người dùng riêng lẻ.

Detailed-comparisons-and-drill-down-analysis-of-forecasts - Zoho CRM