Tạo widget đẹp mắt

Tạo các widget để nhúng mọi ứng dụng tùy chỉnh hoặc dịch vụ bên thứ ba theo ngữ cảnh vào Zoho CRM. Widget giúp bạn thêm các tính năng mới vào tài khoản Zoho CRM và tạo các thành phần giao diện kết nối liền mạch với mọi nguồn dữ liệu.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

 • Ứng dụng và thành phần giao diện người dùng được nhúng vào Zoho CRM
 • Thêm tính năng bổ sung vào tài khoản Zoho CRM
 • Kết hợp liền mạch các ứng dụng với các thành phần Zoho CRM gốc
 • Xây dựng ứng dụng nhanh hơn bằng hàm bao bọc JS cho tất cả API REST
 • Tạo giao diện bằng HTML, CSS hoặc thư viện JavaScript
 •  

  Liên kết ứng dụng và dữ liệu

  Bạn không chỉ có thể sử dụng widget để đồng bộ hóa dữ liệu giữa Zoho CRM và các ứng dụng được nhúng khác, mà còn có thể vận hành ứng dụng đó trong Zoho CRM và để ứng dụng hoạt động trên dữ liệu trong tài khoản theo thời gian thực.

 •  

  Thiết kế giao diện của riêng bạn

  Tải ứng dụng liền mạch trong giao diện của Zoho CRM. Widget SDK của Zoho CRM cũng liên kết với HTML, thư viện CSS và JavaScript để cấp cho bạn quyền kiểm soát hoàn toàn đối với giao diện người dùng khi cần tùy chỉnh hoặc thiết kế lại widget của mình.

 •  

  Giới thiệu các tính năng mới

  Đưa vào dữ liệu từ bất kỳ dịch vụ nào và hiển thị trong Zoho CRM dưới dạng ứng dụng tùy chỉnh của riêng bạn. Ghi các tính năng mới lên trên các tính năng hiện có của Zoho CRM để tài khoản của bạn đáp ứng mọi nhu cầu của tổ chức.

 •  

  Một giao diện. Một mật khẩu

  Các ứng dụng widget vận hành bằng phương pháp xác thực đang sử dụng cho tài khoản Zoho CRM của bạn. Người dùng sẽ đồng thời được đăng nhập vào các ứng dụng widget bằng SAML SSO 2.0 khi đăng nhập vào tài khoản Zoho CRM của họ.

Xây dựng bằng Widget SDK

Widget SDK của Zoho CRM sẽ làm giảm đáng kể chu trình triển khai và phát triển của đội ngũ bạn qua hàm bao bọc JavaScript mạnh mẽ cho tất cả API REST.

Xem tài liệu
Xây dựng bằng Widget SDK