Ứng dụng của bạn được hỗ trợ bởi Zoho CRM

Đơn giản hóa trải nghiệm Zoho CRM và phù hợp hơn với nhân viên của bạn. Sử dụng SDK web và thiết bị di động để tạo các ứng dụng tùy chỉnh cho tổ chức của bạn và để thu hút nhiều khách hàng hơn bao giờ hết.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Xây dựng ứng dụng web và thiết bị di động tùy chỉnh.
  • Kết nối ứng dụng với dữ liệu và workflow Zoho CRM.
  • Tự động xử lý cơ sở hạ tầng phụ trợ của ứng dụng.
  • Phân phối ứng dụng riêng tư hoặc qua cửa hàng ứng dụng.
  • Sử dụng phương pháp xác thực Zoho CRM để đăng nhập vào ứng dụng của bạn.

Ưu tiên cho thiết bị di động (Mobile-first) là tương lai của chúng ta

Áp dụng chiến lược ưu tiên cho thiết bị di động để khai thác hết khả năng của đội ngũ. Ứng dụng di động có thể giải phóng người dùng khỏi bàn làm việc và giúp họ dễ dàng hoàn thành công việc kể cả khi đang di chuyển. SDK di động mạnh mẽ của Zoho CRM được thiết kế để giúp bạn phát triển các ứng dụng cho cả thiết bị iOS và Android.

Ưu tiên cho thiết bị di động (Mobile-first) là tương lai của chúng ta

Được kết nối với Zoho CRM

Các ứng dụng của bạn có thể kết nối liền mạch với dữ liệu Zoho CRM theo thời gian thực. Điều này cho phép người dùng truy cập thông tin Zoho CRM thông qua ứng dụng của bạn và để họ thao tác trên dữ liệu theo cách bạn muốn. Ngoài ra, người dùng cũng có thể truy cập ứng dụng của bạn bằng phương pháp xác thực bảo mật thường dùng để đăng nhập vào tài khoản Zoho CRM của họ.

Ứng dụng thúc đẩy hiệu suất

Sử dụng ứng dụng web tùy chỉnh để phân tích cả quy trình kinh doanh phức tạp nhất. Sử dụng SDK Web của Zoho CRM để xây dựng ứng dụng dựa trên trình duyệt cho tất cả nhu cầu riêng của đội ngũ. Ứng dụng của bạn có thể được xây dựng riêng cho các vai trò cụ thể và hoạt động đồng bộ trơn tru với tài khoản Zoho CRM.

Ứng dụng web tùy chỉnh Zoho CRM để tăng năng suất

Chúng tôi đảm nhiệm cơ sở hạ tầng

Web và SDK dành cho thiết bị di động của Zoho CRM được thiết kế để tự động chạy và mở rộng quy mô bằng cơ sở hạ tầng vốn đang hỗ trợ Zoho CRM. Nghĩa là các nhiệm vụ kỹ thuật như lưu trữ, phác thảo, xác thực, bao bọc API, nâng cấp phiên bản và lập mô hình dữ liệu được đảm nhiệm mà không cần dòng mã phía máy chủ nào. Bạn chỉ cần tập trung thiết kế và phát triển giao diện người dùng cho ứng dụng, chúng tôi sẽ lo liệu phần còn lại.

Tính năng liên quan