Không cần máy chủ với các hàm Deluge

Tạo workflow doanh nghiệp bằng lập trình không máy chủ Delguge. Cho phép nhà phát triển của doanh nghiệp thêm các hàm tự động điều chỉnh, hướng sự kiện vào tài khoản Zoho CRM.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

 • Thực hiện hành động dựa trên sự kiện trong Zoho CRM và toàn hệ thống SaaS của bạn.
 • Triển khai mã dùng ngay mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản nào.
 • Để các nhà phát triển không còn phải giải quyết các vấn đề về cân bằng và quản lý nữa.
 • Cắt giảm đáng kể chi phí triển khai và tổng chi phí lập trình.
 • Mở rộng lập trình tổng thể bằng cách vận hành trên cơ sở hạ tầng phụ trợ (back-end) tiên tiến của Zoho CRM.

Vận hành trên mọi quy mô 

Hãy thôi nghĩ về nhu cầu cơ sở hạ tầng và phần mềm trung gian khi mà tổ chức của bạn đang phải giải quyết nhiều vấn đề phức tạp. Các hàm Deluge của Zoho CRM cho phép chạy lập trình không máy chủ từ đầu đến cuối và được quản lý hoàn toàn. Quy trình này được triển khai và tự động mở rộng trên đám mây.

Vận hành trên mọi quy mô

Sắp xếp workflow phức tạp

Thêm sức mạnh của các hàm Deluge vào dữ liệu, workflow, quy trình và API của Zoho CRM. Các hàm này cung cấp nền tảng phối hợp và tính toán hướng sự kiện cần thiết để thực hiện hoạt động kinh doanh nâng cao ở mọi quy mô.

Sắp xếp workflow phức tạp
 • Giải phóng khỏi cơ sở hạ tầng

  Mã sẽ vận hành và mở rộng an toàn trên cơ sở hạ tầng của Zoho. Điều này cho phép các nhà phát triển tập trung vào việc cung cấp giá trị doanh nghiệp và để lại giá trị cho chúng ta để duy trì hoạt động và xử lý tất cả các cơ sở hạ tầng phụ trợ (back-end).

 • Thúc đẩy năng suất của nhà phát triển

  Đội ngũ CNTN có thể gặt hái nhiều hơn bằng cách làm ít hơn. Các hàm Deluge của Zoho CRM cung cấp nền tảng không máy chủ hướng sự kiện giúp các nhà phát triển triển khai lập trình và đưa vào thực hiện dễ dàng hơn bao giờ hết.

 • Dành riêng cho Zoho CRM

  Chạy mã lập trình với độ trễ thấp nhất có thể. Các hàm Deluge hoạt động trong cùng thời gian vận hành với phần còn lại của quy trình cài đặt Zoho CRM giúp bạn nhanh chóng kích hoạt mã từ workflow, thành phần ứng dụng, dữ liệu và API của Zoho CRM.