Làm hài lòng khách hàng tại
mọi bước hành trình của họ

Giao tiếp
cá nhân hóa
Trải nghiệm
đáng nhớ
Doanh thu
định kỳ

Nguồn doanh thu to lớn nhất của bạn chính là khách hàng hài lòng. Giành được lòng trung thành và niềm tin của khách hàng bằng cách cung cấp cho họ
trải nghiệm khác biệt với Zoho CRM.

Sắp xếp hành trình khách hàng theo từng bước

Sử dụng CommandCenter để cung cấp trải nghiệm thương hiệu thật phù hợp cho khách hàng ở mọi bước trong hành trình của họ.

Tìm hiểu thêm
delightful orchestration

Luôn hiện diện
trước mắt khách hàng

Theo dõi khách hàng qua email, điện thoại, chat, Facebook, Twitter, v.v. với tính năng hỗ trợ hiện diện đa kênh của Zoho CRM.

Tìm hiểu thêm
delightful multichanel

Đồng cảm
sâu sắc với khách hàng

Hiểu rõ khách hàng của bạn đến từ đâu, họ thích gì, v.v. nhằm tạo trải nghiệm phù hợp cho họ và chuyển đổi họ.

Tìm hiểu thêm
delightful targeting
Xem tất cả tính năng