Điền hồ sơ CRM với Zia

Phần mềm CRM chỉ hiệu quả tương đương với lượng dữ liệu có trong đó. Thế nên có dữ liệu chính xác, cập nhật và có liên quan về khách hàng tiềm năng và khách hàng là điều bắt buộc để điều hành một doanh nghiệp, nhưng thật khó để tạo một hồ sơ chỉ với tên và email. Cho đến bây giờ đó vẫn là vấn đề. Thông tin cơ bản này là mọi thứ Zia cần để tìm thêm dữ liệu về địa chỉ liên hệ trực tuyến và điền vào các trường còn lại.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Tự động điền hồ sơ CRM dễ dàng
  • Lưu giữ thông tin được cập nhật về mọi người
  • Không còn hồ sơ nào thiếu thông tin

Không còn hồ sơ nào thiếu thông tin

Tùy thuộc vào mô-đun, Zia sẽ thu thập thông tin dựa trên email, tên tổ chức hoặc website được cung cấp và tìm thông tin về người hoặc công ty đó. Bạn có thể chọn chấp nhận dữ liệu hữu ích và loại bỏ những dữ liệu còn lại. Không cần lo lắng về các hồ sơ thiếu thông tin hoặc lỗi thời nữa vì Zia sẽ thông báo cho bạn mỗi khi có dữ liệu mới được cập nhật.

data_enrichment

Tùy chỉnh cách ánh xạ các trường

Bạn có thể có một trường tên là Chức danh nhưng các doanh nghiệp khác có thể gọi nó là Chức vụ hoặc Vai trò. Đó là lý do tại sao Zia cho phép tùy chỉnh cách ánh xạ mỗi trường, liên kết tên trường và xóa các trường không cần ánh xạ. Điều này giúp duy trì cơ sở dữ liệu theo ngữ cảnh với thông tin liên quan mà không lo bị mất khi chuyển đổi.

mapping_data
Tính năng liên quan