Thúc đẩy sự tương tác và tăng trưởng nhờ phân khúc khách hàng

Phân chia khách hàng tiềm năng/khách hàng của bạn thành các nhóm dựa trên những tiêu chí đã đặt ra để xác định các cơ hội bán chéo/bán gia tăng và thực hiện các chiến dịch có mục tiêu để tăng mức độ tương tác, cải thiện khả năng duy trì và mang lại ROI tốt hơn.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Ưu tiên cho các bước tiếp theo
  • Dễ dàng nhóm hồ sơ dựa trên các tiêu chí khác nhau
  • Tùy biến theo ý thích không gian của bạn 

Ưu tiên khách hàng tiềm năng của bạn tốt hơn bằng cách chấm điểm

Tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng giúp bạn ưu tiên khách hàng triển vọng bằng cách chấm điểm dựa trên các tiêu chí do bạn xác định. Nếu cảm thấy khách hàng tiềm năng từ một ngành nghề nào đó cần được chú ý hoặc nếu một triển lãm thương mại có thể mang lại giá trị cao hơn, bạn có thể chấm điểm cao cho khách hàng tiềm năng phù hợp với tiêu chí, từ đó ưu tiên những phương pháp thích hợp.

Dễ dàng tìm đúng hồ sơ bằng cách sử dụng thẻ

Thực hiện phân loại và tìm kiếm hồ sơ khách hàng hiệu quả hơn nhờ gắn thẻ từ khóa. Đánh dấu hồ sơ bằng các từ khóa khác nhau thể hiện nguồn khách hàng tiềm năng, ngành nghề hoặc bất kỳ tiêu chí phân khúc tùy chỉnh nào bạn muốn sử dụng để phân nhóm và xác định các hồ sơ cho một thẻ chung.

Tạo nét trực quan độc đáo cho thẻ của bạn

Khi các đại diện bán hàng làm việc với hàng trăm hồ sơ mỗi ngày thì mã định danh duy nhất sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm, phân loại, đặt ưu tiên và phân khúc hồ sơ hiệu quả. Liên kết màu sắc riêng với thẻ của bạn để các đại diện bán hàng có thể xem nhanh các chi tiết như mức độ ưu tiên, trạng thái giao dịch, các phòng ban liên kết và hơn thế nữa.

Tìm khách hàng quý giá nhất của bạn

Ai là khách hàng tốt nhất của bạn? Những người chi tiêu lớn hay những người thường mua hàng? Bạn không cần phải đoán nữa. Zoho CRM có thể giúp bạn xác định và phân khúc khách hàng dựa trên cách thức mua hàng của họ. Bạn có thể tạo các loại gầu khác nhau cho khách hàng và xác định tiêu chí cho từng loại gầu. Zoho CRM sẽ tự động phân chia khách hàng của bạn thành các nhóm này để bạn có thể lên kế hoạch tương tác với mỗi nhóm.

Lên kế hoạch cho phương hướng hành động của bạn

Phân khúc khách hàng dựa trên số lượng, tần suất và giá trị tiền tệ của các giao dịch mua hàng có thể giúp bạn đánh giá giá trị tuổi thọ và xác định bất kỳ cơ hội bán thêm hoặc bán chéo nào. Dù là người chi tiêu lớn, người mua thường xuyên hay họ đang tích cực tham gia vào thương hiệu của bạn, bạn có thể tạo ra những chiến lược độc đáo để củng cố mối quan hệ với khách hàng của mình.

Quản lý khu vực để bán hàng tập trung

Sắp xếp tổ chức đội ngũ bán hàng để tương tác với khách hàng dựa trên địa lý, dòng sản phẩm hoặc bất kỳ khu vực tùy chỉnh nào mà bạn xác định. Chia sẻ khách hàng, phân bổ tài nguyên, đặt mục tiêu và vượt doanh số mà vẫn cung cấp dịch vụ tuyệt vời.