- Được các thương hiệu lớn trên toàn thế giới tin cậy -
  • Thu thập phản hồi
  • Tận dụng thông báo theo thời gian thực
  • Phân tích và theo dõi kết quả
  • Cải thiện trải nghiệm khách hàng

Sau đây là cách Zoho CRM Plus giúp bạn xây dựng chiến lược VOC hiệu quả

Lựa chọn hoàn hảo cho đội ngũ Bán hàng, Tiếp thị, Hỗ trợ và tất cả các nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng khác

Phân tích dữ liệu mạnh mẽ

Bộ phận trợ giúp

Tiếp thị xã hội

Tiếp thị qua email

Trí tuệ nhân tạo

Quản lý dự án

Theo dõi người truy cập

Khảo sát

Bán hàng

Lắng nghe tiếng nói của khách hàng và mang đến trải nghiệm khách hàng tùy biến.

Bắt đầu