Thu hẹp khoảng cách giữa đội ngũ kinh doanh và đội ngũ dịch vụ khách hàng theo đúng nghĩa đen

Tăng cường lòng trung thành của khách hàng và giá trị bền lâu đồng thời biến mỗi khách hàng trở thành đại sứ thương hiệu với Zoho CRM Plus. Tập hợp đội ngũ kinh doanh và đội ngũ dịch vụ khách hàng và trao quyền chia sẻ thông tin cho họ ở mọi điểm hành trình của khách hàng.

Bắt đầu miễn phí

Zoho được hơn 75 triệu người dùng trên toàn thế giới tin dùng

Kết nối bộ phận kinh doanh và bộ phận dịch vụ khách hàng với Zoho CRM Plus ngay hôm nay để cung cấp trải nghiệm khách hàng vượt trội.

Bắt đầu miễn phí