Danh sách tính năng đầy đủ của Zoho CRM Plus

Danh sách tất cả các tính năng có sẵn giúp bạn cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Tải xuống bản PDF

Mang đến trải nghiệm khách hàng đặc biệt.

Bắt đầu miễn phí

Bản dùng thử miễn phí 30 ngày