Có được cái nhìn tổng thể so sánh các số liệu bán hàng

Nếu bạn cần một nền tảng duy nhất để so sánh nhiều số liệu CRM, thì chúng tôi có chính xác thứ bạn đang cần, chính là trình so sánh. Tạo so sánh giữa các người dùng, khoảng thời gian hoặc giá trị từ các mô-đun CRM của bạn, sắp xếp theo nhiều thông số khác nhau và có được cái nhìn tổng quan toàn diện chỉ trong vài phút.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

 • Xác định xu hướng trong dữ liệu bán hàng của bạn
 • So sánh nhiều số liệu từ nhiều mô-đun
 • Theo dõi thay đổi theo thời gian

Có nhiều kiểu hiển thị

Zoho CRM cung cấp ba kiểu hiển thị so sánh phù hợp với sở thích của bạn: Thanh lịch, Thể thao và Cổ điển.

 • Các kiểu hiển thị biểu đồ so sánh
 • Các kiểu hiển thị biểu đồ so sánh
 • Các kiểu hiển thị biểu đồ so sánh

So sánh xu hướng tăng hoặc giảm

Thêm khía cạnh bổ sung vào biểu đồ so sánh của bạn bằng cách so sánh các số liệu hiện tại với hồ sơ trước đây. Ví dụ, giả sử như một trong số các KPI bạn sử dụng để đánh giá hiệu suất của đại diện bán hàng là số lượng giao dịch chốt được. Bạn có thể hiển thị mức tăng và giảm số lượng khách hàng tiềm năng được tạo ra trong quý hiện tại so với quý trước.

biểu đồ so sánh để phân tích xu hướng

Theo dõi thay đổi theo thời gian

Theo dõi các số liệu bán hàng chính và xem các số liệu này sẽ như thế nào theo thời gian. Kết hợp các số liệu vào biểu đồ kiểu thể thao để tạo thuyết trình màu sắc về các xu hướng tăng.

Theo dõi thay đổi theo thời gian bằng biểu đồ so sánh

Bạn có thể làm gì với Trình so sánh?

 • Theo dõi các nhân viên xuất sắc bằng thẻ điểm
 • So sánh hiệu suất của các vai trò khác trong công ty
 • So sánh các giao dịch chốt được, không chốt được và doanh thu tạo ra trong cả năm
 • So sánh doanh số khu vực
 • Hiệu quả khách hàng tiềm năng dựa trên nhiều nguồn khác nhau
 • Doanh thu bán các sản phẩm khác nhau
 • Hiệu quả của các chiến dịch khác nhau
Tính năng liên quan