Cải thiện hợp tác bán hàng bằng các tính năng tích hợp trò chuyện

Hỗ trợ đội ngũ bán hàng bằng công cụ cộng tác theo thời gian thực để họ luôn đồng bộ với các đội nhóm khác trong tổ chức của bạn. Với các tính năng tích hợp trò chuyện dành cho Zoho CRM, bạn có thể dễ dàng chia sẻ các thông tin quan trọng như chi tiết giao dịch với các thành viên nhóm, từ đó góp phần làm tăng năng suất của nhóm.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Thêm khách hàng tiềm năng từ công cụ trò chuyện trở vào CRM
  • Tự động gửi cập nhật bán hàng thông qua trò chuyện
  • Nhập dữ liệu từ CRM vào cửa sổ trò chuyện

Chia sẻ dữ liệu CRM qua trò chuyện

Hầu hết các cuộc thương thảo bán hàng diễn ra qua trò chuyện với bài thuyết trình trực quan có phân tích được thêm vào cuộc trò chuyện. Gửi số liệu bán hàng từ bảng chỉ số Zoho CRM cho các đồng nghiệp qua các kênh bán hàng hoặc chat riêng. Bạn cũng có thể dễ dàng chia sẻ cập nhật và hồ sơ bán hàng cho nhóm của mình khi đang sử dụng CRM.

Không bao giờ bỏ lỡ sự kiện, nhiệm vụ hay cuộc gọi

Bạn gặp khó khăn trong quản lý tất cả sự kiện hay nhiệm vụ sắp tới? Quẳng gánh lo đó đi. Chatbot sẽ lấy dữ liệu từ tài khoản Zoho CRM của bạn để gửi lời nhắc về các cuộc gọi khách hàng, hội thảo qua web và các cuộc họp đã lên lịch sắp tới. Không lo bỏ lỡ tin nhắn trò chuyện quan trọng nào với thông báo SalesSignal trong Zoho CRM dành cho tin nhắn.

Nhận thông báo CRM qua trò chuyện

Tự động hóa gửi cập nhật bán hàng

Bạn muốn thông báo cho đồng nghiệp mọi lúc về một hành động quan trọng diễn ra trong CRM? Chỉ cần đặt quy tắc là đủ! Đồng đội của bạn sẽ tự động được thông báo qua trò chuyện mỗi khi có cập nhật bán hàng mới, chẳng hạn như giao dịch mới hoặc khách hàng tiềm năng bị mất.

Cài đặt tự động chia sẻ cập nhật bán hàng

Lấy dữ liệu Zoho CRM bằng lệnh chat

Khi trò chuyện với đồng đội, bạn không cần phải chuyển đổi các tab để nhận thông tin về khách hàng tiềm năng mà bạn đang bàn luận về họ. Chỉ cần sử dụng các lệnh để lấy thông tin hồ sơ ngay từ Zoho CRM đưa vào cuộc trò chuyện của bạn.

Tìm hiểu thêm

Các tích hợp phổ biến

Tính năng liên quan