Xây dựng các quy trình bán hàng có thể mở rộng và lặp lại

Khi đội ngũ bán hàng phát triển, cần đảm bảo quy trình bán hàng đã thiết kế có thể mở rộng quy mô và đảm bảo mức độ chú ý khách hàng và khách hàng tiềm năng phải tương ứng với quy mô mở rộng. Blueprint của Zoho CRM giúp đảm bảo mọi người trong đội ngũ của bạn tuân thủ đúng quy trình, ngay cả khi bạn không giám sát.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Thiết kế trực quan quy trình bán hàng của bạn
  • Cấu hình hành động cho mọi giai đoạn
  • Đánh giá và cải thiện quy trình bán hàng

Cách dễ nhất và hiệu quả nhất để xây dựng, bán hàng và lặp lại quy trình

Đội ngũ bán hàng theo dõi tất cả khách hàng tiềm năng, khách hàng triển vọng và khách hàng chính thức như thế nào? Làm thế nào để họ biết phải làm gì ở mỗi giai đoạn trong quy trình bán hàng? Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tạo ra Blueprint, một công nghệ bên trong Zoho CRM hướng dẫn người dùng nên thực hiện hành động nào vào thời điểm nào và nhắc nhở họ về thông tin phù hợp theo đúng trình tự. Giúp lặp lại quy trình cho nhân viên mới, cũng như nhắc nhở nhân viên bán hàng lâu năm.

tạo quy trình bán hàng và lặp lại quy trình với blueprint

Thiết kế trực quan quy trình của bạn bằng trình chỉnh sửa Blueprint

Kéo và thả để kết nối các hành động bán hàng lại với nhau. Quy định trình tự bạn muốn đội ngũ bán hàng xử lý từng loại cơ hội, quyết định xem ai có thể làm gì và đặt các điều kiện và hành động cần phải đáp ứng để chốt giao dịch.

thiết kế quy trình của bạn một cách trực quan

Biến phương pháp tốt nhất thành hành động hàng ngày

Phương pháp tốt nhất sẽ vẫn mãi là ý định nếu không được đưa vào hành động. Blueprint đảm bảo mọi người trong đội ngũ của bạn tuân theo quy trình bạn đã thiết kế. Ví dụ: khi đội ngũ của bạn đang trong quá trình chốt giao dịch, Blueprint giúp bạn đảm bảo một số điều kiện nhất định được đáp ứng, chẳng hạn như ấn định mức giảm giá tối đa hoặc thời gian đàm phán. Đảm bảo các hoạt động bán hàng không chỉ đơn giản là diễn ra, mà là diễn ra trong khoảng thời gian mà bạn quy định.

xác thực dữ liệu crm với blueprint

Luôn bán hàng đúng thời điểm

Thời gian không chờ đợi một ai, kể cả khi bạn đang bán hàng. Nhờ không để khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch nào ở lại một giai đoạn lâu hơn thời gian xác định, Blueprint trong Zoho CRM đảm bảo quy trình bán hàng của bạn luôn được trơn tru. Blueprint cũng đảm bảo các nhiệm vụ quan trọng cho một giai đoạn cụ thể, như gửi báo giá hoặc xếp lịch cuộc gọi tiếp theo sẽ được đánh dấu hoàn thành trước khi chuyển sang giai đoạn kế tiếp trong quy trình của bạn.

liên kết nhiệm vụ với mọi giai đoạn

Đo lường và cải thiện

Đảm bảo đội ngũ của bạn làm việc cùng nhau để loại bỏ mọi khúc mắc. Báo cáo tích hợp giúp xác định giai đoạn nào trong quy trình của bạn cần sửa đổi nhất. Xác định nơi nhân viên tốn nhiều thời gian nhất và nơi nào mọi thứ bị đình trệ.

đo lường và loại bỏ các nút thắt trong quy trình bán hàng của bạn

Hãy để hệ thống hành động thay bạn

Quy trình bán hàng hữu dụng ra sao khi bạn không thể triển khai? Từ việc gửi email theo dõi đến duy trì hồ sơ khách hàng, có rất nhiều việc phải làm mỗi khi đội ngũ bán hàng trao đổi thư từ với khách hàng tiềm năng. Cấu hình hành động cho mọi giai đoạn trong quy trình và để Blueprint tự động thực hiện thay bạn. ​

cấu hình hành động cho mọi giai đoạn