Đánh thức sức mạnh quản lý tài khoản chiến lược

Zoho CRM cung cấp một loạt các công cụ quản lý thông tin tài khoản khách hàng trong CRM của bạn. Quản lý tài khoản khách hàng giúp đại diện bán hàng dễ dàng chốt nhiều giao dịch hơn nhờ có đầy đủ thông tin tổng quan về địa chỉ liên hệ, giao dịch và nhiệm vụ của một công ty ở cùng một nơi.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Phần mềm quản lý tài khoản hữu dụng cho bạn

  • Quản lý chặt chẽ các tài khoản khách hàng dưới sự kiểm soát của bạn
  • Xây dựng mối quan hệ lâu dài với các khách hàng có giá trị
  • Phân khúc các tài khoản khách hàng dựa trên số lần truy cập, tần suất và giá trị tiền tệ
  • Theo dõi tất cả các thông tin liên lạc của khách hàng ở cùng một nơi
  • Xác định cơ hội bán hàng mới

Xem bức tranh tổng thể về doanh nghiệp

Xem tất cả thông tin từ một vị trí, bao gồm cả hoạt động mới nhất của khách hàng, địa chỉ liên hệ được liên kết, giao dịch đang chờ xử lý, các dự án đang diễn ra, v.v. Có được cái nhìn toàn diện giúp cộng tác dễ dàng hơn bất kể doanh nghiệp thay đổi như thế nào.

Quản lý tài khoản khách hàng trong CRM - Zoho CRM

Phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau của cùng một tổ chức

Việc tập trung vào từng cá nhân hoặc bộ phận thật dễ dàng khi bạn xem họ như những mảng riêng biệt trong cùng một công ty mẹ. Bằng cách thiết lập mối quan hệ tài khoản khách hàng chính và phụ trong CRM, bạn có thể quản lý các hoạt động hàng ngày và tương tác với những người ra quyết định một cách hợp lý.

Parent-child account relationship - Zoho CRM

Theo dõi tất cả các giao dịch tại một nơi

Sử dụng Zoho CRM để tạo đơn đặt hàng và xem chi tiết thanh toán trong tài khoản. Các chức năng quản lý hàng tồn kho tích hợp cho phép tạo hóa đơn, cộng tác với các nhà cung cấp và đối tác và giữ các tab trên tất cả các giao dịch của bạn ở một nơi. Zoho CRM cũng tích hợp với các công cụ kế toán phổ biến để quản lý các hoạt động của văn phòng hỗ trợ.

CRM dành cho quản lý tài khoản khách hàng và giao dịch

Tìm hiểu thông tin chuyên sâu dựa trên tài khoản chính 

Nhận thông tin chuyên sâu hơn về các tài khoản mà bạn quản lý với các phân tích tích hợp của Zoho CRM. Với một loạt các yếu tố phân tích, bạn có thể nhanh chóng đánh giá những ưu tiên của mình và hoàn thành nhiệm vụ cho các khách hàng quan trọng kịp thời. Phân tích cũng giúp bạn thấy được tài khoản khách hàng nào là giá trị nhất để phân công các thành viên giỏi nhất trong đội ngũ đảm nhiệm các khách hàng đó.

Thông tin chuyên sâu về tài khoản - Zoho CRM