Bắt đầu tập hợp ngay.

Không cần cài đặt. Không phải chờ đợi. Cơ sở hạ tầng đã có chúng tôi lo.

Tham gia Chương trình dành cho nhà phát triển

Môi trường vận hành được quản lý toàn diện 

Zoho Creator vận hành trên công nghệ đám mây, giúp bạn tránh được các rắc rối phát sinh thông thường khi chọn và cấu hình OS, đồng thời khắc phục các lỗi mà bạn dễ mắc phải. Lập trình nền tảng về phía máy chủ của ứng dụng là phần việc của chúng tôi; tất cả những gì bạn hoặc khách hàng của bạn cần là một trình duyệt web để chỉnh sửa hoặc truy cập ứng dụng.

fully-managed-runtime-environment

Dự phòng tối ưu

Với Zoho Creator, bạn không những không cần trang bị phần cứng mạng để hệ thống vận hành mà còn tránh được rắc rối trong việc lựa chọn các phần tử liên quan đến mạng như Network Load Balancer, cấu hình DNS, định tuyến, v.v. Chúng tôi sẽ chuẩn hóa quy trình này để bạn chỉ việc tập trung vào đi tìm những giải pháp tối ưu đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Cài đặt nơi lưu trữ an toàn

Điểm nổi bật về sản phẩm của chúng tôi là nhằm giúp bạn đẩy nhanh tốc độ phát hành các ứng dụng phục vụ cho khách hàng. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề liên quan đến nơi lưu trữ, đặc biệt là về vấn đề bảo mật. Để tạo ứng dụng trên Zoho Creator, bạn từng phải chọn cơ sở dữ liệu, cấu hình cơ sở dữ liệu và cài đặt hệ thống tập tin, nhưng nay thì không.