Trình tạo mô hình AI là gì?

Trình tạo mô hình AI của Zoho Creator cải thiện các quy trình kinh doanh bằng cách dự đoán kết quả trong tương lai hoặc tự động hóa các hoạt động thường cần có con người can thiệp. Thông qua tính năng này, bạn có thể dễ dàng kết hợp trí tuệ nhân tạo và khả năng học máy vào các ứng dụng và workflow tùy chỉnh.

Xây dựng các mô hình tùy chỉnh bằng AI không lập trình

Trình tạo mô hình AI trong Zoho Creator giúp tự động hóa các quy trình kinh doanh trong tổ chức của bạn và giảm bớt phương pháp thủ công. Tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng, có giá trị cao nhờ phân công nhiệm vụ thường nhật cho Trình tạo mô hình AI.

Dự đoán kết quả trong tương lai bằng dữ liệu lịch sử

Trích xuất văn bản cụ thể từ hình ảnh hoặc PDF

Phát hiện các đối tượng cụ thể trong hình ảnh

Trích xuất từ khóa từ văn bản

Phân tích cảm tính từ văn bản

Xử lý hóa đơn và biên lai

Sử dụng các chức năng AI đẳng cấp thế giới chỉ với vài cú nhấp chuột

Dự đoán

Thu thập thông tin chuyên sâu từ dữ liệu lịch sử và dự đoán kết quả tương lai như tỷ lệ rời bỏ, chuyển đổi khách hàng tiềm năng, trả nợ, gian lận, doanh số, biến động về giá, lợi tức và quy mô giao dịch mà không cần phải viết một dòng mã nào.

Dự đoán

Phát hiện đối tượng

Xây dựng thuật toán phát hiện đối tượng vốn không đơn giản. Sử dụng mô hình tùy chỉnh của chúng tôi để phát hiện các đối tượng cụ thể liên quan đến doanh nghiệp của bạn hoặc các mô hình được đào tạo trước để xác định và tìm các đối tượng hàng ngày trong hình ảnh hoặc cảnh.

Phát hiện đối tượng

OCR (Nhận dạng ký tự quang học)

Quét và số hóa các tập tin PDF và tập tin hình ảnh bằng OCR. Mô hình này có thể tự động hóa việc xử lý dữ liệu thủ công, cho phép nhân viên tập trung vào các nhiệm vụ kinh doanh cốt lõi.

OCR (Nhận dạng ký tự quang học)

Trích xuất từ khóa

Trích xuất những từ quan trọng nhất từ các bộ dữ liệu khổng lồ trong vài giây và dễ dàng đánh giá những gì khách hàng yêu cầu mà không cần phải đọc từng cuộc trò chuyện.

Trích xuất từ khóa

Phân tích cảm tính

Xác định cảm tính trong email và tin nhắn đến và gắn thẻ là tích cực, tiêu cực hoặc trung lập. Tự động xác định khách hàng không hài lòng, phân loại vấn đề và ưu tiên yêu cầu của những khách hàng này.

Phân tích cảm tính

Triển khai mô hình AI nhanh chóng

  • Bắt đầu với dữ liệu liên quan
  • Đạo tạo mô hình
  • Tự động hóa và thu thập thông tin chuyên sâu

Giải phóng tiềm năng của AI

Dùng thử miễn phí