Trường học

Phần mềm duy nhất bạn cần để điều hành trường học.

Quản lý trường học không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tầm quan trọng của các quy trình liên quan có thể rất lớn, đặc biệt khi chúng rời rạc với nhau. Ứng dụng học tập của Zoho đưa tất cả các quy trình này vào một ứng dụng duy nhất, trong đó bạn có thể quản lý chúng dưới dạng một chuỗi dài thay vì cả trăm chuỗi rời rạc. Giúp sinh viên, giáo viên và phụ huynh luôn được cập nhật với bảng chỉ số tùy chỉnh và thông báo qua email/SMS trên web và thiết bị di động. 

Hãy thử ứng dụng nàyTRUY CẬP ỨNG DỤNGTRUY CẬP ỨNG DỤNG
See how the app works

Không còn phải thực hiện các tác vụ hành chính

 • Quản trị: Điều hành trường của bạn, ngay trong ứng dụng này.

  Quản lý thông tin học sinh, giáo viên và phụ huynh từ một nơi. Lên kế hoạch cho năm học trên lịch quản trị, nhận thời gian biểu khóa học tùy chỉnh cho mỗi lớp và thành viên của khoa, tổ chức hội phụ huynh và giáo viên (PTA) và hơn thế nữa.

 • Giáo viên: Gia tăng giá trị cho bài giảng của bạn.

  Dạy tốt hơn bằng các công cụ giúp đơn giản hóa công việc hàng ngày. Tải lên và thu thập bài tập trực tuyến, theo dõi chuyên cần, lên lịch và chấm điểm bài thi, đăng ghi chú bài học và thậm chí tổ chức các chuyến đi thực địa. Bạn sẽ có thể gửi thông báo quan trọng cho học sinh và phụ huynh bằng email trong ứng dụng và thông báo theo thời gian thực.

 • Học sinh: Trao quyền cho học sinh đạt được mục tiêu

  Cung cấp cho học sinh quyền truy cập các hoạt động ngoại khóa, thông báo và báo cáo hiệu suất thông qua cổng thông tin riêng của học sinh. Học sinh cũng có thể nộp bài tập, điền vào đánh giá giáo viên và nộp đơn nghỉ phép.

 • Phụ huynh: Đưa phụ huynh trở thành cộng sự.

  Cập nhật cho phụ huynh về các chuyến đi thực tế, thông báo và các cơ hội tình nguyện thông qua một cổng thông tin dành riêng cho phụ huynh. Phụ huynh có thể sử dụng cổng thông tin này để theo dõi việc học tập và chuyên cần của con họ. 

Schooling-report
Schooling-form

Linh hoạt hơn. Mạnh mẽ hơn.

 • Tùy chỉnh.

  Thêm lịch biểu vào biểu mẫu, tạo và tùy chỉnh báo cáo, cấu hình lời nhắc cho các sự kiện và bài thi, v.v. Quản trị viên cũng có thể xây dựng các mô-đun riêng của họ về chuyên cần, bài thi, v.v.

 • Thực hiện trên di động.

  Hệ thống học tập của Zoho được hỗ trợ trên tất cả các thiết bị iOS và Android, vì vậy bạn có thể điều hành tổ chức của mình mọi lúc mọi nơi. Nhập và xem dữ liệu, gửi email và nhận cập nhật ngay trong tầm tay bạn.

 • Tích hợp.

  Tất cả các ứng dụng Zoho Creator được tích hợp nội bộ với các sản phẩm Zoho khác, như Docs, CRM và SalesIQ để đáp ứng mọi nhu cầu phụ trợ của bạn. Bạn có thể sử dụng Zapier để dễ dàng tích hợp ứng dụng này với phần mềm hiện có hoặc với các ứng dụng của bên thứ ba chẳng hạn như Excel và G Suite. 

Cài đặt, tùy chỉnh và biến ứng dụng của chúng tôi thành ứng dụng của riêng bạn.

Hãy thử ứng dụng nàyTRUY CẬP ỨNG DỤNGTRUY CẬP ỨNG DỤNG