Công cụ theo dõi sự cố

Theo dõi sự cố theo thời gian thực và đảm bảo an toàn tại nơi làm việc.

Nơi làm việc an toàn là nơi làm việc hiệu quả. Với ứng dụng theo dõi sự cố này, bạn có thể ghi nhận sự cố, phân loại sự cố theo tác động và mức độ khẩn cấp, phân công sự cố cho nhóm thích hợp, theo dõi tiến độ và báo cáo vấn đề tiềm ẩn.

Hãy thử ứng dụng nàyTRUY CẬP ỨNG DỤNGTRUY CẬP ỨNG DỤNG
See how the app works

Tai nạn luôn có khả năng xảy ra, hãy đảm bảo bạn sẵn sàng để xử lý.

 • Hành động dựa trên cảnh báo theo thời gian thực.

  Tốc độ xử lý chấn thương là điều quan trọng. Phân loại sự cố theo loại, vị trí, kết quả xử lý chấn thương, v.v. và cấu hình workflow thông báo cho nhân viên phù hợp để chủ động giải quyết vấn đề.

 • Nhận thông tin chi tiết nhanh chóng.

  Mọi thông tin đều quan trọng trong quá trình điều tra kỹ lưỡng. Cho phép nhân viên bao gồm mô tả chi tiết, tải ảnh lên, chỉ rõ vị trí và xác định ngày, giờ và loại sự cố để bạn có thể tìm hiểu ngọn ngành vấn đề.

 • Tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ.

  Xem các sự cố dựa trên mức độ nghiêm trọng và xác định sự cố nào cần chú ý ngay lập tức và sự cố nào có thể chờ giải quyết sau. Nhận thông tin chuyên sâu về xu hướng sự cố, xác định tần suất xảy ra sự cố, các nguyên nhân thường gặp và thời gian cần thiết để ứng phó với sự cố.

 • Cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào dữ liệu phù hợp.

  Duy trì tất cả bản ghi sự cố ở một chỗ lưu trữ tập trung, an toàn và hỗ trợ hệ thống quản lý sự cố thông minh hơn. Tạo các hồ sơ nhân viên khác nhau và chia sẻ dữ liệu liên quan với nhóm phù hợp.

Không chỉ là một ứng dụng, đây còn là một nền tảng.

 • Tùy chỉnh.

  Trình tạo workflow kéo và thả, kết hợp với tính năng tạo tập lệnh có hướng dẫn, cho phép dễ dàng thực hiện tùy chỉnh trong Zoho Creator. Bạn có thể bao gồm các tính năng hoặc mô-đun mới, như trung tâm tài nguyên tài liệu, để đảm bảo nhóm của bạn luôn được cập nhật về hướng dẫn an toàn mới nhất.

 • Thực hiện trên di động.

  Mọi ứng dụng được tạo trên Zoho Creator đều lập tức khả dụng trên mọi thiết bị hoặc hệ điều hành. Bất kể nhân viên làm việc tại nhà kho hay tại bàn làm việc, họ có thể báo cáo sự cố bất kỳ lúc nào, ngay cả khi ngoại tuyến.

 • Tích hợp.

  Kết nối ứng dụng theo dõi sự cố của bạn với các hệ thống hiện có trong tổ chức, như phần mềm Quản lý nhân sự hoặc Kiểm tra hoặc bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào khác và có quyền truy cập vào thông tin bạn cần mà không bị gián đoạn.

Cài đặt, tùy chỉnh và biến ứng dụng của chúng tôi thành ứng dụng của riêng bạn.

Hãy thử ứng dụng nàyTRUY CẬP ỨNG DỤNGTRUY CẬP ỨNG DỤNG