Chi phí

Loại bỏ nhu cầu ghi chép trên giấy với công cụ theo dõi chi phí trực tuyến tự động.

Không còn lãng phí thời gian với các biểu mẫu bằng giấy và lo lắng về việc mất biên lai. Khuyến khích nhân viên báo cáo và theo dõi chi phí trực tuyến, tăng tốc quy trình phê duyệt và giúp đội ngũ tài chính bồi hoàn cho nhân viên hiệu quả hơn.

Hãy thử ứng dụng nàyTRUY CẬP ỨNG DỤNGTRUY CẬP ỨNG DỤNG
See how the app works

Từ yêu cầu đến bồi hoàn - tất cả chỉ trong một ứng dụng theo dõi chi phí duy nhất

 • Tạo cơ sở dữ liệu nhân viên nhanh chóng. 

  Thêm nhân viên vào ứng dụng trực tiếp hoặc nhập từ hệ thống CRM. Phân loại nhân viên kỹ hơn với tư cách là người gửi hoặc người phê duyệt, ánh xạ nhân viên đến người quản lý tương ứng và thêm chính sách chi phí của công ty bạn. 

 • Quản lý chi phí đi lại.  

  Đảm bảo các khoản phí nằm trong ngân sách, theo chính sách chi phí. Thiết lập giới hạn theo danh mục hoặc theo phòng ban và thông báo cho nhân viên khi họ chi tiêu nhiều hơn mức được phân bổ.

 • Gửi chi phí đúng thời hạn, vào mọi lúc.

  Với báo cáo chi phí riêng lẻ, nhân viên có thể ghi nhận các khoản phí ngay khi phát sinh. Quy trình rất dễ dàng - tải lên biên lai, phân loại chi phí, chọn phương thức thanh toán và nhập tổng số tiền. 

 • Tăng tốc quy trình phê duyệt.

  Tùy chỉnh quy trình phê duyệt để phù hợp với nhu cầu của tổ chức. Người quản lý có thể dễ dàng xem xét và phê duyệt báo cáo chi phí từ bất kỳ thiết bị nào để rút ngắn chu trình bồi hoàn. Sau khi báo cáo được phê duyệt, nhân viên cũng như đội ngũ tài chính sẽ tự động nhận được thông báo.  

 • Ghi nhận khoản tạm ứng và bồi hoàn cho nhân viên.

  Ứng trước cho nhân viên dưới dạng tiền mặt, séc hoặc thẻ trả trước. Sau đó, số tiền này có thể được hoàn lại cho công ty thông qua khoản khấu trừ lương. Tất cả những gì bạn cần để liên kết khoản tạm ứng với một báo cáo chi phí riêng lẻ là một lần nhấn nút.

 • Thiết lập cảnh báo và lời nhắc.

  Cấu hình thông báo email tự động ở mỗi bước của quy trình báo cáo chi phí và giữ cho mọi việc theo đúng tiến độ. Đặt thời hạn nộp và tự động nhắc nhân viên và người quản lý về các báo cáo hoặc phê duyệt đang chờ xử lý. 

Expenses-dashboard
Expenses-report
Expenses-form

Hoàn thành nhiều việc hơn với công cụ theo dõi chi phí của chúng tôi

 • Quản lý chi phí mọi lúc mọi nơi. 

  Với các ứng dụng Zoho Creator sử dụng được tức thì trên thiết bị di động, nhân viên và người quản lý có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ báo cáo chi phí mọi lúc mọi nơi. 

 • Tích hợp dễ dàng với các hệ thống hiện có. 

  Ví dụ: liên kết ứng dụng chi phí với ứng dụng bạn đang sử dụng cho HRMS hoặc hệ thống kế toán và hợp lý hóa toàn bộ quy trình chi phí

 • Tùy chỉnh ứng dụng để phù hợp với nhu cầu của bạn. 

  Với trình tạo workflow kéo và thả của Zoho Creator, bạn có thể thêm các tính năng mới hoặc điều chỉnh workflow hiện có ngay cả sau khi đã khởi chạy ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể điều chỉnh ứng dụng tự động chuyển đổi các đơn vị tiền tệ toàn cầu hoặc bật tính năng quét biên lai để tránh phải nhập chi phí thủ công.

Cài đặt, tùy chỉnh và biến ứng dụng này thành công cụ theo dõi chi phí trực tuyến của riêng bạn.

Hãy thử ứng dụng nàyTRUY CẬP ỨNG DỤNGTRUY CẬP ỨNG DỤNG