Tại sao chọn Trình quản lý danh bạ

ContactManager là một giải pháp lý tưởng cho các nhóm nhỏ và chuyên gia kinh doanh, những người cần giải pháp đơn giản để quản lý danh bạ của họ và giúp họ trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Đại lý bảo hiểm hoặc nhà soạn nhạc, công ty khởi nghiệp có một nhóm 5 người hoặc cửa hàng thời trang chẳng hạn, ContactManager sẽ là một sự phù hợp hoàn hảo. Họ có thể thử sử dụng CRM hoặc sổ địa chỉ. Nhưng sau đó,.....

CRM là quá mức cần thiết

Phần mềm là một lĩnh vực mà theo đó, lớn hơn không nhất thiết phải tốt hơn. Nếu bạn nhận thấy hệ thống CRM truyền thống áp đảo cho nhu cầu của mình, thì ContactManager có thể phù hợp hơn với bạn.

Sổ địa chỉ quá thô sơ

Bạn có thể sử dụng sổ địa chỉ chủ yếu để lưu trữ địa chỉ liên lạc. Mong đợi nhiều hơn từ nó sẽ không công bằng. Nhưng ContactManager có thể giúp bạn với nhiều điều khác như nhiệm vụ, giao dịch, email và cộng tác nhóm ngoài việc quản lý địa chỉ liên lạc kinh doanh của bạn.

Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phần mềm quản lý danh bạ hiệu quả. Chúng tôi tự tin nói điều này và dựa trên thực tế rằng việc quản lý danh bạ thường được xem là ứng dụng cần thiết nhất trong hàng ngàn cuộc thảo luận hàng năm của chúng tôi với người mua phần mềm CRM.

Thách thức mà hầu hết mọi người phải đối mặt là tìm ra một hệ thống đủ linh hoạt để xử lý nhu cầu quản lý danh bạ cụ thể, mà không quá phức tạp để nhân viên của họ sử dụng hiệu quả. Phần mềm là một trong những trường hợp mà "nhiều hơn" không có nghĩa là "tốt hơn". Và, khi hệ thống CRM phát triển ngày càng phức tạp với nhiều ứng dụng và tích hợp khác nhau - tự động hóa tiếp thị, báo cáo và phân tích, tích hợp phương tiện truyền thông xã hội, v.v... rất có khả năng nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ tìm kiếm các ứng dụng quản lý danh bạ tốt nhất như Zoho ContactManager.

Craig Borowski |  Nhà nghiên cứu thị trường  | Tư vấn phần mềm