Nuôi dưỡng địa chỉ liên hệ.

Zoho Mail + Zoho ContactManager = Năng suất vượt trội hơn!

Xem lịch sử email của mỗi địa chỉ liên hệ, chuyển đổi email thành các nhiệm vụ và làm nhiều hơn.

Bắt đầu - Miễn phí

Tích hợp với Zoho Mail

Bạn sẽ yêu thích Zoho Mail vì chính những tính năng của nó, một hộp thư đơn giản, gọn gàng và an toàn. Giờ đây bạn sẽ nhận được mọi lợi ích của Zoho Mail khi sử dụng trình quản lý danh bạ mà bạn đã biết và yêu thích. Tích hợp Zoho Mail với Zoho ContactManager và quản lý danh bạ của bạn cũng như các cuộc hội thoại ở một nơi duy nhất.

Hộp thư đến mới của bạn luôn được sắp xếp và cập nhật.

Giao diện người dùng của chúng tôi được thiết kế để xây dựng các mối quan hệ chứ không phải ranh giới. Zoho ContactManager giúp bạn loại bỏ những lộn xộn bằng cách cho phép soạn thảo, trả lời và chuyển tiếp email trong một giao diện người dùng đơn giản gọn gàng.

Bảo mật thông tin khách hàng. Và thậm chí tăng cường bảo mật email.

Vẫn còn nhớ trước đây bạn không thể nhớ lần cuối cùng nói chuyện với khách hàng và phải xem lại hộp thư để xem email bị bỏ quên đó? Đó là lý do tại sao chúng tôi ánh xạ chuỗi email của mỗi cuộc hội thoại đến địa chỉ liên hệ hoặc công ty phù hợp. Tất cả bạn phải làm là nhấp vào liên hệ và kiểm tra tab Email.

Không cần nhập thông tin địa chỉ liên hệ thủ công nữa.

Zoho ContactManager cho phép bạn chọn một bộ thư mục từ Zoho Mail và tự động chuyển đổi mọi email nhận được sang các thư mục đó thành địa chỉ liên hệ.

Theo dõi thư đến cho các địa chỉ liên hệ và nhiệm vụ.

Thêm một địa chỉ liên hệ hoặc nhiệm vụ ngay lập tức từ hộp thư của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Dùng thử công cụ này để phát triển doanh nghiệp nhỏ của bạn