Tất cả email và danh bạ của bạn tập trung tại một nơi.

Tích hợp tài khoản Microsoft Outlook.com của bạn với Zoho ContactManager để quản lý danh bạ tốt hơn và thúc đẩy năng suất của nhóm.

Bắt đầu - Miễn phí

Nhập và đồng bộ hóa danh bạ của bạn từ Outlook.com

Khi hoàn thành tích hợp, tất cả địa chỉ liên lạc trong tài khoản Outlook.com của bạn và ghi chú trong đó sẽ được nhập vào Zoho ContactManager. Ngoài ra, chúng sẽ được đồng bộ hóa: Nếu bạn tạo một địa chỉ liên lạc mới trong ContactManager, nó sẽ được cập nhật trong Outlook.com/Office 365 - và ngược lại theo thời gian thực.

Theo dõi email đến và từ khách hàng mà không gặp rắc rối.

Chúng tôi biết bạn chán phải cuộn xuống vô tận để tìm email cũ mà bạn nhận được trước đó. Khi tích hợp, Outlook nhập danh bạ từ Outlook.com sang Zoho ContactManager và ánh xạ từng địa chỉ liên lạc với các email tương ứng của chúng. Khi xem xét hồ sơ của một địa chỉ liên lạc trong Zoho ContactManager, hãy nhấp tab phụ "Email" và bạn sẽ được cung cấp mọi thông tin trao đổi qua email bạn có với địa chỉ liên lạc cụ thể đó.

Bạn thậm chí có thể cấu hình hộp thư đến của Zoho ContactManager để mọi email mới được chuyển đổi thành địa chỉ liên lạc. Mô-đun "Email" trở thành hộp thư đến mới của bạn, hiển thị tất cả các thư trong Outlook.com của bạn để bạn thuận tiện xem xét.

Nhập người dùng Office 365, cộng tác tốt hơn và cải thiện bảo mật dữ liệu.

Thêm tất cả nhóm của bạn từ Office 365 làm người dùng trong Zoho ContactManager để việc cộng tác trở nên dễ dàng hơn. Việc tích hợp cũng cung cấp cho bạn khả năng ngăn người dùng truy cập dữ liệu cụ thể dựa trên vai trò của họ.

Đính kèm tập tin OneDrive vào ghi chú và email.

Bạn có các tập tin và hóa đơn quan trọng lưu trữ trên OneDrive không? Nếu có, bạn có thể đính kèm các tập tin đó vào ghi chú của mình cho thành viên trong nhóm hoặc trong email cho khách hàng bằng CloudPicker. Truy cập nhiều giải pháp lưu trữ đám mây, bao gồm Microsoft OneDrive, và đính kèm các tập tin bạn chọn mà không cần chờ tải lên từ máy tính của bạn.

Hãy thử công cụ này để phát triển doanh nghiệp nhỏ của bạn