Biến những kết nối trên Facebook thành khách hàng.

Tích hợp tài khoản Facebook của bạn với Zoho ContactManager, và kết nối với khách hàng, người hâm mộ và người theo dõi của bạn trên mạng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới. Tìm địa chỉ liên lạc mới cho doanh nghiệp của bạn, thêm họ vào danh sách của bạn, chia sẻ nội dung thú vị với những người theo dõi của bạn, và tạo đối tượng phù hợp cho hoạt động kinh doanh của bạn.

Kết nối với những người quan trọng.

Duy trì trang Facebook của công ty bạn luôn nhộn nhịp với hoạt động mới bằng cách thu hút người theo dõi trên Facebook của bạn theo thời gian thực từ ContactManager: Trả lời bình luận của họ, thích bài đăng của họ, và chia sẻ những gì họ đang nói. Hoặc, nếu bạn muốn tham gia cá nhân nhiều hơn, hãy nhắn tin để nói chuyện trực tiếp với họ.

Facebook có thể hoạt động.

Nếu khách hàng tiềm năng yêu thích của bạn thể hiện sự quan tâm đến công ty của bạn, hãy nói ra bằng cách thích bài đăng hoặc trang của bạn, hãy thêm họ vào danh bạ trong ContactManager.

Bắt mạch địa chỉ liên lạc của bạn.

Trong ContactManager, mọi địa chỉ liên lạc đều có Tab xã hội liên kết cung cấp cho bạn thông tin cập nhật thường xuyên về hoạt động truyền thông xã hội của địa chỉ liên lạc của bạn, chẳng hạn như các liên kết được chia sẻ đến trang của bạn, tin nhắn đã gửi hoặc nhận, và trạng thái đã đăng. Điều này cho phép bạn chủ động gắn kết với địa chỉ liên lạc yêu thích của bạn khi họ thể hiện sự quan tâm đến hoạt động kinh doanh của bạn.

Tự động đề xuất hồ sơ xã hội.

Tạo địa chỉ liên lạc mới? Khi bạn nhập thông tin chi tiết của họ, Zoho ContactManager sẽ tự động tìm kiếm các hồ sơ tương tự trên Facebook để bạn có thể chọn đúng và ánh xạ nó tới địa chỉ liên lạc.