Cloud Picker

Nếu bạn sử dụng nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây, mỗi khi bạn cần chia sẻ tập tin với nhóm của mình, bạn phải tải xuống ngoại tuyến. Điều này không chỉ làm mất thời gian của bạn mà còn khiến bạn dễ gặp phải các vấn đề bảo mật. Cloud Picker đơn giản hóa toàn bộ quá trình.

Đăng nhập vào các ứng dụng lưu trữ đám mây yêu thích của bạn chỉ một lần và truy cập tập tin của bạn bất cứ khi nào bạn cần. Ví dụ: nếu bạn muốn lấy một tập tin trong Evernote để chia sẻ an toàn với nhóm của bạn, bạn có thể thực hiện bằng cách tạo một tác vụ trong ContactManager và chia sẻ tập tin Evernote thông qua phần bình luận.

Cloud Picker hỗ trợ các dịch vụ đám mây sau: -

  1. Zoho Docs
  2. Google Drive
  3. Box
  4. Dropbox
  5. OneDrive
  6. Evernote