Card Scanner

Thường xuyên còn hơn không, bạn kết thúc với đống danh thiếp khi kết thúc các cuộc triển lãm và hội nghị thương mại. Zoho Card Scanner cho phép bạn chụp ảnh danh thiếp bằng camera trên điện thoại di động iPhone hoặc Android và nhập chúng dưới dạng danh bạ trực tiếp vào ContactManager.