Giao dịch & Nhiệm vụ

 • Giao dịch là gì?

  Giao dịch là mọi mối quan hệ kinh doanh của bạn và không nhất thiết chỉ có nghĩa là giao dịch bán hàng. Ngay cả khi bạn làm việc với một nhà cung cấp theo hợp đồng, hành động đó vẫn đủ điều kiện để gọi là giao dịch.

 • Thuật ngữ Nóng, Ấm và Lạnh có nghĩa là gì?

  Nóng, ấm và lạnh Những thuật ngữ này được dùng để chỉ ra khả năng đạt được giao dịch. Giao dịch nóng (hot deal) có xác suất kết thúc cao hơn, giao dịch lạnh (cold deal) có xác suất thấp nhất và một giao dịch ấm (warm deal) có 50% cơ hội kết thúc.

 • Làm thế nào để tôi được nhắc nhở về nhiệm vụ của mình?

  Khi thêm nhiệm vụ, bạn có tùy chọn đặt ngày nhắc nhở. Bạn sẽ nhận được email nhắc nhở vào ngày bạn đã đặt. Ngoài ra, Zoho ContactManager cung cấp cho bạn thẻ công việc hàng ngày sau khi bạn đăng nhập.

 • Mẫu nhiệm vụ là gì?

  Mẫu nhiệm vụMẫu nhiệm vụ cho phép bạn xác định nhiệm vụ cần được thực hiện trong mọi giao dịch kinh doanh. Nó phục vụ như một mẫu tham chiếu để sử dụng mỗi khi bạn xác nhận một giao dịch mới.

 • Có chế độ xem lịch hàng tháng không?

  Chế độ xem lịchBạn có thể xem nhiệm vụ cần được hoàn thành hàng ngày trong cả tháng bằng cách sử dụng chế độ xem lịch hàng tháng.