Công ty & Danh bạ

 • Tôi có thể nhập danh bạ từ các ứng dụng của bên thứ ba và tập tin CSV không?

  Có, bạn có thể nhập trực tiếp tất cả danh bạ hiện có của mình từ tài khoản Google, Outlook.com, MailChimp, Zoho Mail hoặc từ tập tin CSV / XLS.

 • Tôi có thể thêm các trường tùy chỉnh vào thông tin công ty/ thông tin liên hệ không?

   Chắc chắn rồi. Bạn có thể thêm nhiều loại trường khác nhau như Văn bản, Ngày tháng, Số, Email, Điện thoại, Website, Danh sách chọn và Vùng văn bản tùy thuộc vào thông tin bạn muốn thu thập. Bạn có thể thêm tối đa 120 trường tùy chỉnh vào mô-đun Danh bạ và Công ty. Lưu ý rằng các trường tùy chỉnh không có sẵn trong gói Miễn phí.

 • Tôi có thể nhập danh sách công ty vào ContactManager?

   Không có tùy chọn riêng để nhập thông tin chi tiết về Công ty. Tuy nhiên, trong khi nhập danh bạ, bạn có thể sử dụng trường 'Công ty' để nhập tên công ty. 

 • Tôi có thể xuất bản biểu mẫu Web-To-Contact trực tiếp lên Google Sites không?

   Nếu bạn là người dùng G Suite, khi bạn tạo biểu mẫu Web-To-Contact trong ContactManager, bạn sẽ thấy tùy chọn xuất bản biểu mẫu trực tiếp lên Google Sites.

 • Làm cách nào để tôi lọc địa chỉ liên lạc rác được thêm thông qua Biểu mẫu Web-To-Contact?

  Khi tạo biểu mẫu Web-To-Contact, bạn hãy chọn tùy chọn Bật phê duyệt danh bạ thủ công. Khi bạn bật tùy chọn này, mọi thông tin liên lạc được gửi qua biểu mẫu web này sẽ phải được bạn chấp thuận trong phần Danh bạ web chờ xử lý trong mô-đun Danh bạ. 

 • Làm cách nào để tôi phê duyệt danh bạ được thêm thông qua Biểu mẫu Web-To-Contact?

  Bạn có thể tìm thấy hồ sơ cần được phê duyệt trong phần Danh bạ web chờ xử lý trong mô-đun Danh bạ. Bạn có thể nhấp vào hồ sơ để xem thông tin chi tiết đã gửi và chọn phê duyệt hoặc xóa chúng. Nếu cần, bạn có thể ủy quyền phê duyệt hồ sơ cho người dùng khác bằng cách nhấp vào nút 'Thay đổi chủ sở hữu’. Bạn cũng có thể thực hiện thao tác này hàng loạt bằng cách chọn nhiều hồ sơ.

 • Tôi có thể chuyển đổi địa chỉ email mới sang danh bạ trực tiếp từ email nhận được không?

  Có, điều này là có thể nếu bạn đã kết nối tài khoản Zoho Mail của bạn với ContactManager. Từ mục Thiết lập email, chọn tùy chọn Chuyển đổi Id email mới của tất cả các thư mục thành danh bạ. Mỗi khi bạn nhận được email từ một địa chỉ email mới, người gửi sẽ được thêm vào danh bạ của bạn.

 • Việc thu thập thông tin liên lạc từ nhiều nguồn khác nhau hoạt động như thế nào?

  Bạn có thể thêm địa chỉ liên lạc từ Facebook và Twitter miễn là bạn có thể xem chúng trong Zoho ContactManager.

 • Điều gì xảy ra khi tôi xóa một địa chỉ liên lạc?

  Khi bạn xóa một địa chỉ liên lạc, tất cả các nhiệm vụ và giao dịch liên quan đến địa chỉ liên lạc này cũng sẽ bị xóa vĩnh viễn.