Tính năng mới trong Zoho Connect

2022

Sep

Our blog, The Collective, is now live!

BlogsConnect

We are super excited to share our new blog series focused on corporate communications, employee engagement, and work culture, The Collective is now live on our website. 

Learn More

Aug

New permission in Manuals

EnhancementConnect

With the new permission in Manuals settings, admins can now choose who can publish articles within Manuals.

Learn More

Jul

Giới thiệu Phiên bản Ultimate của Zoho Connect

NewConnect

Phiên bản Ultimate của chúng tôi: Mạng nội bộ hiện đại để xây dựng đội ngũ nhân viên hiệu quả và gắn kết đã ra mắt!

Phiên bản này bao gồm hàng loạt các tính năng mới—từ bảng chỉ số toàn diện, công nhận thành tích từ đồng nghiệp và chia sẻ ý tưởng cho đến các khả năng quản trị nâng cao như quyền dựa trên vai trò và tư cách thành viên linh động—mỗi tính năng đều được tạo ra để nâng cao quá trình giao tiếp nội bộ và trải nghiệm của nhân viên.

Bắt đầu dùng thử miễn phí ngay!

Tìm hiểu thêm

Jun

Yêu cầu tham gia Nhóm

NewConnect

May

Sắp xếp lại các ứng dụng từ Cài đặt mạng

EnhancementConnect

Tùy chọn cấp quản trị để sắp xếp lại ứng dụng cho các thành viên đã được chuyển vào Cài đặt mạng.

Tìm hiểu thêm

Apr

Tùy chọn mới để xuất dữ liệu

EnhancementConnect

Giờ đây, bạn có thể bao gồm thông tin hồ sơ người dùng bổ sung như chức danh, phòng ban và thông tin liên hệ trong khi xuất dữ liệu từ Cài đặt mạng.

Tìm hiểu thêm

Mar

Thêm thời gian đến hạn cho các nhiệm vụ và hạng mục

EnhancementConnect

Giờ đây, bạn có thể chọn thời gian khi đặt ngày đến hạn để cho nhóm của bạn biết chính xác thời điểm một nhiệm vụ hoặc hạng mục đến hạn.

Tìm hiểu thêm

Feb

Số lượt xem nhiệm vụ

EnhancementConnect

Chúng tôi đã thêm một tùy chọn mới để cung cấp cho bạn danh sách những người dùng đã xem một nhiệm vụ cụ thể.

Tìm hiểu thêm

Jan

Đưa người dùng vào danh sách trắng để đăng lên Tường của công ty và Nhóm

NewConnect

Cho phép một số người dùng bỏ qua kiểm duyệt và đăng trực tiếp lên tường của nhóm hoặc công ty.

Tìm hiểu thêm