Phần mềm cuộc họp toàn công ty ảo cho các đội ngũ hiện đại.

Khi các tổ chức mở rộng ra toàn cầu, điều quan trọng là phải thu hẹp khoảng cách giữa ban quản lý và nhân viên thông qua quá trình giao tiếp thống nhất và cởi mở. Mặc dù hội nghị truyền hình hoặc các cuộc họp thông thường có thể giải quyết vấn đề này, nhưng cả số người tham dự và thời gian đều có hạn. Cuộc họp toàn công ty trong Zoho Connect giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép tổ chức cuộc thảo luận ảo, hòa nhập, nơi nhân viên và ban quản lý có thể tương tác trong một cuộc đối thoại cởi mở nhưng có trọng tâm.

DÙNG THỬ ZOHO CONNECT NGAY

Cuộc họp toàn công ty ảo giúp thu hẹp khoảng cách.

Thúc đẩy tính minh bạch và xây dựng lòng tin thông qua các cuộc thảo luận trực tuyến. Cuộc họp toàn công ty giúp nhân viên có cơ hội hiểu rõ hơn về công ty bằng cách đặt câu hỏi cho ban quản lý một cách trật tự. Ví dụ: tại cuộc họp toàn công ty về tiếp thị, nhân viên có thể hỏi về các hoạt động tiếp thị của công ty hoặc cuộc họp toàn công ty về nhân sự có thể giúp làm sáng tỏ những điểm nhân viên chưa rõ về chính sách của công ty.

Cuộc họp toàn công ty ảo giúp thu hẹp khoảng cách.

Lắng nghe từ các chuyên gia.

Thêm các chuyên gia về chủ đề trong công ty làm diễn giả. Được gắn nhãn là đã xác thực, họ có quyền trả lời câu hỏi từ các thành viên. Giả sử Giám đốc điều hành muốn tổ chức một phiên hợp về chính sách của công ty—đội ngũ Nhân sự có thể được thêm làm diễn giả để trả lời câu hỏi mà các thành viên khác đưa ra tại chỗ.

Lắng nghe từ các chuyên gia.

Không bao giờ bỏ lỡ Cuộc họp toàn công ty.

Bảng chỉ số Cuộc họp toàn công ty cung cấp tổng quan về phiên nào đang diễn ra và phiên nào đã hoàn tất. Bạn cũng có thể xem các phiên đã lên lịch và lập kế hoạch tham dự để không bỏ lỡ bất kỳ điều gì quan trọng. Các phiên đã hoàn tất có thể được lưu trữ để người tham dự có thể tham khảo sau này.

Không bao giờ bỏ lỡ Cuộc họp toàn công ty.

Nhanh chóng truy cập các câu trả lời quan trọng.

Khi bạn thấy có câu hỏi đáng quan tâm, bạn chỉ cần đánh dấu để tham khảo sau. Dễ dàng truy cập các câu hỏi bạn đã lưu trên các cuộc họp toàn công ty từ tab Câu hỏi đã đánh dấu.

Nhanh chóng truy cập các câu trả lời quan trọng.

Bắt đầu tổ chức cuộc họp toàn công ty.

Dùng thử Zoho Connect ngay