ZOHO COMMERCE – ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ZOHO COMMERCE LÀ MỘT DỊCH VỤ CHO PHÉP TẠO VÀ QUẢN LÝ CÁC WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DO ZOHO CORPORATION (SAU ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ “ZOHO”) CUNG CẤP CHO BẠN HOẶC ĐƠN VỊ MÀ BẠN ĐẠI DIỆN (SAU ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ “BẠN” HOẶC “ĐƠN VỊ CỦA BẠN”) DỰA TRÊN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU (SAU ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ “ĐIỀU KHOẢN”) NGOÀI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG CỦA ZOHO. VIỆC SỬ DỤNG ZOHO COMMERCE ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN, VUI LÒNG KHÔNG TIẾN HÀNH HOẶC SỬ DỤNG ZOHO COMMERCE DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.

Truy cập Zoho Commerce

Zoho Commerce là một phần của bộ ứng dụng hiệu suất, kinh doanh và cộng tác trực tuyến của Zoho. Bạn sẽ có thể truy cập Zoho Commerce bằng cách sử dụng tài khoản thường của mình cho tất cả Dịch vụ Zoho (sau đây được gọi là “Tài khoản Zoho”).

Truy cập các Dịch vụ Zoho khác

Các Dịch vụ Zoho khác có thể được tích hợp với Zoho Commerce. Bạn cũng có thể dùng Tài khoản Zoho của mình để truy cập tất cả các Dịch vụ Zoho ngay cả khi các Dịch vụ Zoho này không được tích hợp với Zoho Commerce. Việc sử dụng một số Dịch vụ Zoho này có thể cần phải chấp nhận các điều khoản dịch vụ dành riêng cho các Dịch vụ Zoho đó (sau đây gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ cụ thể”). Bạn phải đọc, hiểu và đồng ý các Điều khoản dịch vụ cụ thể trước khi sử dụng các Dịch vụ Zoho tương ứng.

Truy cập các Ứng dụng bên thứ ba được tích hợp với Zoho Commerce

Các ứng dụng bên thứ ba (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ bên thứ ba”) có thể được tích hợp với Zoho Commerce. Việc truy cập và sử dụng các Ứng dụng bên thứ ba có thể cần phải chấp nhận các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư có thể áp dụng với các Ứng dụng bên thứ ba này (sau đây gọi tắt là “Điều khoản bên thứ ba”). Bạn sẽ chịu trách nhiệm đọc và hiểu rõ các Điều khoản bên thứ ba trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Ứng dụng bên thứ ba nào. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Zoho sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ Ứng dụng bên thứ ba nào. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho bạn bất cứ khi nào có thể, bạn xác nhận và đồng ý rằng Zoho có thể tạm ngừng, hạn chế hoặc khóa truy cập vào hoặc xóa khỏi Zoho Commerce bất kỳ Ứng dụng bên thứ ba nào vào mọi lúc theo toàn quyền của chúng tôi mà không cần thông báo với bạn và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với bạn hoặc những người dùng cuối, bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất lợi nhuận, doanh thu, dữ liệu, lợi thế thương mại bất kỳ hoặc những tổn thất vô hình khác.

Phí thanh toán

 • Zoho Commerce đã được trang bị trong nhiều gói đăng ký với thời lượng đa dạng. Nếu bạn vượt hạn mức doanh thu hàng năm của gói đang sử dụng, chúng tôi sẽ tự động câng cấp bạn lên gói đăng ký cao hơn tiếp theo. Chúng tôi sẽ ngay lập tức gửi cho bạn một email yêu cầu thanh toán cho gói đăng ký cao hơn trên cơ sở khấu trừ phần còn lại của chu kỳ thanh toán tại thời điểm đó. Chúng tôi có quyền tạm ngừng tài khoản của bạn nếu bạn không thực hiện thanh toán cho gói đăng ký cao hơn trong vòng 3 ngày.
 • Vì các gói đăng ký cao hơn cũng cung cấp các tính năng bổ sung, bạn sẽ không bị hạ cấp gói tự động nếu việc sử dụng của bạn nằm trong hạn mức doanh thu hàng năm của gói đăng ký thấp hơn. Tuy nhiên, bạn sẽ có tùy chọn hạ cấp gói đăng ký xuống gói thấp hơn nếu muốn.

Hoạt động bị cấm

Bằng việc sử dụng Zoho Commerce, bạn đồng ý rằng,

 • Bạn sẽ không cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc truyền tải hoặc công bố bất kỳ nội dung bóc lột hoặc lợi dụng trẻ em nào, bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh hoặc mô tả việc lợi dụng trẻ em, nội dung khiêu dâm hoặc hiển thị hình ảnh trẻ em theo cách gợi dục.
 • Bạn sẽ không cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc truyền tải hoặc công bố bất kỳ nội dung nào vi phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào.
 • Bạn sẽ không cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc truyền tải hoặc công bố mọi nội dung người lớn tục tĩu và/hoặc khiêu dâm.
 • Bạn sẽ không cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc truyền tải hoặc công bố bất kỳ nội dung nào trái pháp luật, phi pháp, thù ghét và ủng hộ phân biệt đối xử hoặc thù địch hoặc bạo hành đối với dân tộc, chủng tộc, quốc gia, tôn giáo, giới tính, xu hướng tình dục, khuyết tật hoặc tình trạng sức khỏe.
 • Bạn sẽ không cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc truyền tải hoặc công bố bất kỳ nội dung nào phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, bạo hành, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm quyền riêng tư và các quyền hợp pháp khác của người khác.
 • Bạn sẽ không cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc truyền tải hoặc công bố bất kỳ nội dung nào ám chỉ hoặc khuyến khích hỗ trợ hoặc gây quỹ hoặc tham gia vào một tổ chức khủng bố.
 • Bạn sẽ không cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc truyền tải hoặc công bố bất kỳ nội dung nào khuyến khích ngược đãi bản thân và những hoạt động bất hợp pháp hoặc nguy hiểm khác.
 • Bạn sẽ không sử dụng Zoho Commerce để bán hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm nào là hàng giả và bất hợp pháp.
 • Bạn sẽ không cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào liên quan đến cờ bạc chẳng hạn như xổ số, các trò chơi mang tính may rủi, v.v.
 • Bạn sẽ không sử dụng Zoho Commerce để bán hoặc phân phối dịch vụ tài chính hoặc bất kỳ dịch vụ chuyên môn nào.
 • Bạn sẽ không sử dụng Zoho Commerce để bán hoặc phân phối các sản phẩm được quy định trạng thái pháp lý khác nhau giữa các khu vực pháp lý chẳng hạn như đồ uống có cồn, thuốc lá điện tử, vũ khí và đạn dược, pháo hoa, chất nổ, vật liệu độc hại và phóng xạ, dược phẩm và giả dược phẩm, thiết bị y tế, thuốc, trang thiết bị được thiết kế để chế tạo/sử dụng thuốc, v.v.
 • Bạn sẽ không sử dụng Zoho Commerce cho các hoạt động thương mại lừa đảo, trấn lột, gian lận hoặc các hoạt động lừa đảo như mô hình kim tự tháp, làm giả lượt nhấp hoặc phương pháp làm giàu nhanh.
 • Bạn sẽ không sử dụng Zoho Commerce để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc truyền tải hoặc công bố bất kỳ nội dung nào vi phạm điều luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế có thể áp dụng.
 • Bạn sẽ không sử dụng Zoho Commerce để gửi thư rác, lừa đảo hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào.
 • Bạn sẽ không sử dụng Zoho Commerce để truyền hoặc công bố bất kỳ nội dung nào được xem là thông tin cá nhân và/hoặc bí mật thuộc về bất kỳ cá nhân hoặc đơn vị nào.
 • Bạn sẽ không sử dụng Zoho Commerce để thu thập thông tin về những người khác, bao gồm cả địa chỉ email mà không có sự đồng ý của họ.
 • Bạn sẽ không sử dụng Zoho Commerce để liên kết hoặc chuyển hướng đến các trang tham gia vào bất kỳ hoạt động bị cấm được liệt kê nào ở trên.
 • Bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào theo sự xem xét thận trọng của Zoho là thật sự hoặc có khả năng phá vỡ, gây trở ngại hoặc gây hại cho Zoho Commerce, các hoạt động, cơ sở hạ tầng, việc kinh doanh, danh tiếng, lợi thế thương mại, mối quan hệ khách hàng và/hoặc khách hàng của Zoho hoặc khả năng sử dụng hiệu quả Zoho Commerce của khách hàng của Zoho.

Sàng lọc nội dung

Zoho sẽ không sàng lọc trước bất kỳ nội dung nào. Zoho có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát và gỡ bỏ các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp, hoặc những nội dung được truyền hoặc công bố có sử dụng Zoho Commerce vi phạm Điều khoản hoặc Điều khoản dịch vụ chung của Zoho. Việc xác định một vi phạm Điều khoản và/hoặc Điều khoản dịch vụ chung của Zoho có xảy ra hay không và/hoặc bất kỳ hành động nào được thực hiện liên quan đến việc thực thi Điều khoản và/hoặc Điều khoản dịch vụ chung của Zoho, bao gồm cả việc không thực hiện bất kỳ hành động nào, sẽ thuộc toàn quyền quyết định của Zoho.

Tạm ngừng và khóa truy cập Zoho Commerce

Tùy từng thời điểm, Zoho có thể tạm ngừng hoặc khóa truy cập của bạn vào Zoho Commerce (hoặc bất kỳ phần nào của Zoho Commerce) khi thích hợp với thông báo trước 24 giờ trong trường hợp (i) vi phạm Điều khoản và/hoặc Điều khoản dịch vụ chung của Zoho; hoặc (ii) phục chế, sửa đổi, bảo dưỡng hoặc cải tiến Zoho Commerce. Zoho sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả, thiệt hại ngẫu nhiên, gián tiếp, đặc biệt, trừng phạt hoặc mọi mất mát hoặc thiệt hại khác hoặc đối với tổn thất lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hoặc tổn thất khác phát sinh từ hoặc do việc tạm ngừng hoặc khóa truy cập vào Zoho Commerce.

Giới hạn sử dụng

Zoho có thể quy định các giới hạn sử dụng dựa trên gói đăng ký bạn đã chọn. Bạn phải đảm bảo rằng việc sử dụng của bạn nằm trong giới hạn sử dụng được quy định bởi Zoho để việc sử dụng dịch vụ không bị gián đoạn. Bạn hiểu rằng Zoho có thể cấm một hoạt động nếu bạn vượt quá giới hạn sử dụng tương ứng dành cho hoạt động đó.

Sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng Zoho Commerce

Zoho có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng Zoho Commerce (hoặc bất kỳ phần nào của Zoho Commerce) dù có hoặc không có thông báo. Zoho sẽ không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp trước bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào đối với mọi sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng Zoho Commerce.

Sửa đổi Điều khoản sử dụng

Zoho bảo lưu quyền sửa đổi Điều khoản. Các sửa đổi Điều khoản sẽ có hiệu lực đối với việc sử dụng Zoho Commerce kể từ sau khi công bố các sửa đổi này.