Tích hợp Cliq với Zoho Desk

Giúp nhóm hỗ trợ hoạt động song hành với các nhóm còn lại trong tổ chức. Việc sử dụng kết hợp Zoho Desk và Cliq giúp nhóm hỗ trợ của bạn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với khách hàng.

@Deskbot chạy tự động

Đồng bộ hóa một bộ phận trong Zoho Desk với một kênh bạn chọn để @Deskbot có thể truyền các cảnh báo tự động về yêu cầu mới, thông tin cập nhật yêu cầu, nhận xét, v.v. của khách hàng. 
Deskbot chạy tự động

Đặt việc cộng tác theo thời gian thực làm ưu tiên hàng đầu

Tạo một kênh trong Cliq để nhóm có thể theo dõi các yêu cầu của khách hàng, nhận thông tin trực tiếp từ nhân viên hỗ trợ và giải quyết sự cố nhanh hơn.

Đặt việc cộng tác theo thời gian thực làm ưu tiên hàng đầu

Tương tác theo ngữ cảnh

@Deskbot có thể giúp tìm kiếm chi tiết về một yêu cầu cụ thể. Bạn chỉ cần bắt đầu một cuộc hội thoại và gửi ID yêu cầu hoặc địa chỉ email của khách hàng đã đưa ra yêu cầu và @Deskbot sẽ lấy thông tin bạn cần. 
Tương tác theo ngữ cảnh

Hãy hỏi @Deskbot

Không còn phải nhờ nhân viên hỗ trợ tóm tắt chi tiết yêu cầu qua chat. @Deskbot có thể tham gia vào cuộc hội thoại với dữ liệu phù hợp!

Nhận thông tin chi tiết từ Zoho Desk, bất cứ khi nào bạn cần

Tất cả đều tập trung vào việc bạn có thể dễ dàng truy cập chi tiết yêu cầu của khách hàng trong khi đang thảo luận. Lệnh /ticket cung cấp thông tin về yêu cầu khi bạn cần.

Nhận thông tin chi tiết từ Zoho Desk, bất cứ khi nào bạn cần

Dễ dàng truy cập tất cả các yêu cầu của khách hàng

Nhân viên hỗ trợ có thể sử dụng các thao tác menu nhanh trong @Deskbot để theo dõi các yêu cầu mà họ được giao và các yêu cầu đến hạn trong ngày.

Mở rộng quy mô với số liệu thống kê

@Deskbot gửi tóm tắt yêu cầu từ tất cả các bộ phận trong Desk qua kênh #desk.

Mở rộng quy mô với số liệu thống kê

Khen thưởng những nhân viên xứng đáng

Thu thập thông tin về những nhân viên đạt hiệu suất cao nhất trong ngày, chia sẻ ý kiến xếp hạng của khách hàng và khen thưởng nhân viên!

Khen thưởng những nhân viên xứng đáng

Quản lý các yêu cầu quá hạn

Giám sát các yêu cầu đang chờ xử lý và chưa phân công, đồng thời có cái nhìn đầy đủ hơn về tiến độ của nhóm bằng lệnh /pendingtickets.

Quản lý các yêu cầu quá hạn