Tích hợp Cliq với Zapier

Tự động hóa và hợp lý hóa quy trình công việc để bạn và các nhóm luôn được đồng bộ.

Hãy thử tích hợp

Tích hợp Zapier

Thực hiện cộng tác

Thiết lập thông báo kênh để cập nhật tức thì cho nhóm.

Zendesk notifier

Tự động hóa mọi thứ từ quản lý đến tiếp thị dự án

Truyền phát thông báo bot cho tất cả các phòng ban trong doanh nghiệp của bạn.

Tech News Bot

Giao tiếp không chút rắc rối nào

Thiết lập tin nhắn tự động cho mọi người dùng hoặc nhóm trong tổ chức của bạn.

Scott Fisher Summary

Hãy thử chương trình Zaps sẵn sàng để sử dụng của chúng tôi tại đây

Cliq và Zapier. Kết nối hơn 1000 ứng dụng.