Tích hợp Cliq với Zapier

Tự động hóa và hợp lý hóa quy trình công việc để bạn và các nhóm luôn được đồng bộ.

Hãy thử tích hợp

Tích hợp Zapier

Thực hiện cộng tác

Thiết lập thông báo kênh để cập nhật tức thì cho nhóm.

Thực hiện cộng tác

Tự động hóa mọi thứ từ quản lý đến tiếp thị dự án

Truyền phát thông báo bot cho tất cả các phòng ban trong doanh nghiệp của bạn.

Tự động hóa mọi thứ từ quản lý đến tiếp thị dự án

Giao tiếp không chút rắc rối nào

Thiết lập tin nhắn tự động cho mọi người dùng hoặc nhóm trong tổ chức của bạn.

Giao tiếp không chút rắc rối nào