Trải nghiệm cuộc gọi video nhóm được đơn giản hóa cho các nhóm.

Giải quyết nhanh tiếng ồn và cộng tác trên video trực tiếp.

BẮT ĐẦU NGAY

cliq-primetime-banner-right
group video calling

Các tính năng mà bạn sẽ thích

  • Đơn giản hóa cuộc trò chuyện của bạn và giải quyết nhanh tiếng ồn chỉ bằng hai loa trực tiếp tại bất kỳ thời điểm nào.
  • Không giới hạn cuộc gọi video nhóm ngay cả trong gói miễn phí của chúng tôi.
  • Chuyển đổi giữa chat và gọi video nhóm, tất cả đều trên cùng một cửa sổ.
  • Tổ chức hội nghị nhóm dễ dàng dù ở từ xa hay không.
  • Trải nghiệm cuộc gọi video nhóm mạnh mẽ cho đến 100 người dùng. Di chuyển qua trò chuyện video 1:1.

Bấm vào biểu tượng Primetime và cho phép truy cập bằng máy ảnh và micrô.

group video calling
group video calling

Bấm Tham gia để bắt đầu cuộc gọi của bạn

Bấm Yêu cầu nói để tham gia vào cuộc gọi.

request-to-speak-cliq

Nếu bạn đang làm chủ cuộc gọi, bấm Cho phép nói để người khác có thể tham gia.

allow-to-speak-cliq

Bắt đầu phiên Cliq PrimeTime ngay.

BẮT ĐẦU NGAY