Việc phát video cho nhóm trở nên đơn giản

Định hình lại cách bạn cộng tác từ xa với nhóm. Loại bỏ thông tin nhiễu tạp, chuyển đổi trải nghiệm phát video, cộng tác trên các sự kiện video trực tiếp và dễ dàng truyền phát các cuộc họp và sự kiện.

BẮT ĐẦU NGAY

Việc phát video cho nhóm trở nên đơn giản
Các tính năng mà bạn sẽ thích

Các tính năng mà bạn sẽ thích

  • Đơn giản hóa cuộc trò chuyện của bạn và giải quyết nhanh tiếng ồn chỉ bằng hai loa trực tiếp tại bất kỳ thời điểm nào.
  • Không giới hạn cuộc gọi video nhóm ngay cả trong gói miễn phí của chúng tôi.
  • Chuyển đổi giữa chat và gọi video nhóm, tất cả đều trên cùng một cửa sổ.
  • Tổ chức hội nghị nhóm dễ dàng dù ở từ xa hay không.
  • Trải nghiệm cuộc gọi video nhóm mạnh mẽ cho đến 100 người dùng. Di chuyển qua trò chuyện video 1:1.

Nhấp vào tùy chọn Phát và cho phép truy cập máy ảnh và micrô.

Nhấp vào tùy chọn Phát và cho phép truy cập máy ảnh và micrô.
Nhấp vào liên kết Truyền phát để tham gia

Nhấp vào liên kết Truyền phát để tham gia

Bấm Yêu cầu nói để tham gia vào cuộc gọi.

request-to-speak-cliq

Nếu bạn đang làm chủ cuộc gọi, bấm Cho phép nói để người khác có thể tham gia.

allow-to-speak-cliq

Bắt đầu một phiên Phát trong Cliq ngay bây giờ.

BẮT ĐẦU NGAY