Thiết kế dễ dàng. ​

Phân tích kế hoạch phát triển, cộng tác giữa các bộ phận và cùng nhau xem xét tiến độ cho đến khi thiết kế hoàn hảo.

Thiết kế dễ dàng

Đơn giản hóa việc cộng tác làm việc trên mã.

Tham khảo ý kiến với nhóm của bạn để giải quyết vấn đề nhanh hơn. Dễ dàng chia sẻ đoạn mã từ cửa sổ chat của Cliq và có được sự trợ giúp mà bạn cần.

Đơn giản hóa việc cộng tác làm việc trên mã.

Kiểm tra nhanh các sản phẩm chất lượng

Xác định và sửa lỗi nhanh hơn trong giai đoạn thử nghiệm. Nhận kết quả ngay lập tức về hiệu suất mã bên trong giao diện Cliq mà không phải chuyển sang ứng dụng khác.

Kiểm tra nhanh các sản phẩm chất lượng

Tạo điều kiện triển khai liên tục

Triển khai việc cập nhật mã ngay lập tức để ép chu kỳ sản xuất. Sử dụng bot để theo kịp tiến độ của từng giai đoạn trong quy trình bán hàng.

Triển khai Harmony Continuos

Tạo nên những khách hàng hạnh phúc.

Cung cấp phản hồi của khách hàng trực tiếp đến nhóm. Phản ứng nhanh chóng với vấn đề hoặc cùng nhau vui mừng khi có lời khen ngợi.

Khách hàng hài lòng

Triển khai Cliq cho nhóm phát triển của bạn

BẮT ĐẦU NGAY