Cộng tác để phân tích thị trường của bạn

Thảo luận về xu hướng của ngành với nhóm của bạn bằng cách đưa nghiên cứu thị trường trực tiếp vào Cliq. Thay thế các chuỗi email dài vô tận bằng cuộc tranh luận chiến lược năng động theo thời gian thực.

Phân tích thị trường bằng Zoho Cliq

Biến ý tưởng cá nhân thành một chiến lược hợp nhất

Chiến lược tiếp thị tuyệt vời đòi hỏi phải có sự phối hợp và tầm nhìn phù hợp. Từ phương tiện truyền thông xã hội đến các chiến dịch email, từ bản sao web đến thông cáo báo chí, hãy đảm bảo là toàn bộ nhóm của bạn ở trên cùng một trang.

Xây dựng chiến lược tiếp thị bằng Zoho Cliq

Tiếp cận với đối tượng mục tiêu của bạn.

Sử dụng các lệnh sổ chéo để lên lịch cho các chiến dịch và bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội khi đối tượng của bạn có nhiều khả năng nhìn thấy nhiều nhất.

Tiếp cận đối tượng mục tiêu của bạn bằng Zoho Cliq

Theo dõi những nỗ lực tiếp thị của bạn theo thời gian thực.

Luôn cập nhật thông tin về cảm tính của công chúng. Nhận thông báo bot về lưu lượng truy cập trang web, thống kê chiến dịch, đăng ký hội thảo trên web và phân tích phương tiện truyền thông xã hội.

Giám sát hoạt động tiếp thị bằng Zoho Cliq

Đo lường ROI.

Nỗ lực của bạn có ảnh hưởng đến mức độ nào? Truy cập thông tin báo cáo chiến dịch để theo dõi lưu lượng truy cập web, số lượng khách hàng tiềm năng được tạo hoặc chuyển đổi ngay từ trong cửa sổ chat.

Đo lường ROI tiếp thị bằng Zoho Cliq

Bắt đầu lên kế hoạch cho chiến dịch tiếp theo của bạn trên Cliq.

BẮT ĐẦU NGAY