Nhận thông báo khi có sự cố.

Khách hàng cho biết lo ngại của họ thông qua nhiều phương tiện khác nhau như email, chat trực tiếp, gọi điện thoại và phương tiện truyền thông xã hội. Cliq thu thập các yêu cầu này và thông báo cho bạn trong cửa sổ chat ngay khi nhận thấy có yêu cầu. Việc xác nhận và trả lời khách hàng nhanh chóng thể hiện tầm quan trọng của khách hàng.

Xác nhận thông báo sự cố

Giải quyết sự cố một cách hiệu quả.

Đối với các giải pháp phức tạp, khi bạn cần phải làm việc giữa các bộ phận thì các cuộc thảo luận không thể thức có thể có ích. Kết nối ngay đại lý với các nhà phát triển và chuyên gia QA để cộng tác và giải quyết vấn đề nhanh hơn.

Giải quyết sự cố hiệu quả bằng Zoho Cliq

Cập nhật Kho kiến thức của bạn

Truyền đạt các giải pháp cho khách hàng của bạn, sau đó thêm thông tin vào Kho kiến thức của bạn để tham khảo trong tương lai. Sử dụng lệnh sổ chéo để cập nhật cho kênh hỗ trợ của bạn về trạng thái của sự cố để thông báo cho toàn bộ nhóm.

Tập trung phản hồi của bạn.

Thu thập phản hồi của khách hàng về quy trình giải quyết sự cố để đo lường hiệu suất của đội ngũ hỗ trợ. Sử dụng bot để đưa thông tin có giá trị này đến kênh nhóm và xác định những lĩnh vực cần cải thiện.

Tập trung phản hồi của bạn bằng Zoho Cliq

Đo lường số liệu dịch vụ.

Theo dõi các số liệu dịch vụ quan trọng thông qua Cliq để đo lường chất lượng và hiệu quả của quy trình giải quyết sự cố. Phân tích khối lượng và bản chất của các vấn đề mà bạn nhận được, thời gian phản hồi trung bình của các đại lý và xếp hạng "hạnh phúc" của khách hàng để đánh giá hoạt động hỗ trợ chung.

Đo lường các chỉ số dịch vụ bằng Zoho Cliq

Bắt đầu giải quyết vấn đề với Cliq

BẮT ĐẦU NGAY