GDPR là gì?

Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) là quy định sắp tới của EU về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư nhằm thực thi việc quản lý và xử lý nghiêm ngặt dữ liệu cá nhân của cư dân EU. GDPR có hiệu lực vào ngày 25 tháng 5 năm 2018 và quy định này yêu cầu phương thức tiếp cận hợp nhất để điều chỉnh các hoạt động kinh doanh.  

Tại sao việc tuân thủ GDPR rất quan trọng? 

 • Quy trình kinh doanh minh bạch
 • Xử lý tập trung vào quyền và quản lý dữ liệu cá nhân
 • Kho lưu trữ dữ liệu hợp nhất
 • Văn hóa tin cậy

Hậu quả của việc không tuân thủ GDPR là gì?

Mọi tổ chức vi phạm quy định GDPR sẽ bị phạt tới 20 triệu Euro hoặc 4% doanh thu hàng năm trên toàn thế giới của năm tài chính trước đó, tùy theo mức nào cao hơn.

Zoho Cliq hướng đến sự tuân thủ GDPR như thế nào?

Mối lo ngại của công chúng đối với việc vi phạm quyền riêng tư đã và đang gia tăng nên hình thành quy định GDPR này. Với vai trò là người quản lý dữ liệu của bạn, Zoho Cliq nỗ lực để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của người dùng vẫn duy trì như vậy: chỉ thuộc về cá nhân.

Xử lý dữ liệu

 • Mã hóa trên thiết bị lưu trữ — Dữ liệu cá nhân của khách hàng vẫn được mã hóa trong quá trình lưu trữ để tăng cường tính bảo mật.
 • Chấp thuận — Người dùng sẽ nhìn thấy tất cả các chi tiết truy cập của tiện ích mở rộng khi họ sử dụng và mọi thông tin cá nhân sẽ chỉ được xử lý sau khi họ đồng ý.
 • Đảm bảo — Đội ngũ nhân viên của Zoho Cliq sẽ xem xét tất cả mã do nhà phát triển gửi trước khi phát hành các tiện ích mở rộng trong Zoho Marketplace. Điều này là để đảm bảo rằng các tiện ích mở rộng đã phát triển không lạm dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng theo bất kỳ cách nào.

Quyền chủ thể dữ liệu

 • Truy cập — Người dùng có thể xem và truy cập thông tin cá nhân và bản ghi chat của riêng họ trên Cliq.
 • Chỉnh sửa — Quản trị viên của tổ chức có thể chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của các thành viên trong tổ chức.
 • Xuất — Người dùng có thể xuất lịch sử chat của mình qua tùy chọn In. Quản trị viên của tổ chức cũng có thể xuất chi tiết của người dùng.
 • Dừng xử lý — Người dùng có thể Tắt lịch sử chat cho bất kỳ cuộc trò chuyện nào để tin nhắn riêng tư của họ không lưu trữ trên máy chủ Cliq.
 • Quên — Người dùng có quyền đóng tài khoản Cliq của họ vào bất cứ lúc nào.

Dành cho cộng đồng nhà phát triển

Tất cả các nhà phát triển hoạt động trên nền tảng Cliq phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ dành cho nhà phát triển.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày ở đây không phải là tư vấn pháp lý. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý về những gì bạn cần làm để tuân thủ các yêu cầu của GDPR.