ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NỀN TẢNG CHO NHÀ PHÁT TRIỂN

 • Truy cập Zoho Cliq

  Zoho Cliq là một phần của bộ ứng dụng cộng tác, kinh doanh và năng suất trực tuyến của Zoho. Bạn có thể truy cập Zoho Cliq bằng cách sử dụng tài khoản chung của bạn cho tất cả các Dịch vụ của Zoho (sau đây gọi là “Tài khoản Zoho”).

 • Sử dụng nền tảng Zoho Cliq

  Khi sử dụng nền tảng Zoho Cliq, bạn đồng ý với tất cả các Điều khoản và điều kiện chung của Zoho.

 • Bạn không được tạo lại các tích hợp hiện có

  Bạn có thể tạo tích hợp cho Zoho Cliq với bất kỳ phần mềm nào nhưng không thể tạo lại các tích hợp hiện có đã được phát hành trên kho ứng dụng. Tuy nhiên, bạn có thể tạo tích hợp với một ứng dụng đã được liệt kê nếu và chỉ khi bạn không tạo tích hợp sẽ thực hiện các chức năng tương tự như tích hợp hiện có trước đó.

 • Bạn sẽ cung cấp các mô tả cần thiết cho ứng dụng

  Khi tạo tích hợp, bạn đồng ý cung cấp mô tả cần thiết, tài liệu hướng dẫn sử dụng và nội dung khác cần thiết cho khách hàng của chúng tôi sử dụng. Nội dung, hỗ trợ kỹ thuật và bản nâng cấp cho bản phát hành nên được cung cấp bất cứ khi nào cần để giữ cho ứng dụng được hoạt động bình thường.

 • Việc tích hợp sẽ được kiểm tra để thực hiện các chức năng như dự định

  Bản tích hợp sẽ có tất cả các tính năng đã đề cập trong phần mô tả và không có bất kỳ những hứa hẹn giả dối nào. Bất kỳ ứng dụng nào có mô tả sai lệch về chức năng sẽ bị xóa hoặc gửi lại cho nhà phát hành để chỉnh sửa và phát hành lại.

 • Truy cập Dữ liệu của khách hàng

  Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng dữ liệu của khách hàng thông qua tiện ích mở rộng của mình trực tiếp hoặc bằng cách lưu trữ dữ liệu đó để sử dụng sau. Dữ liệu thu thập được trong tiện ích mở rộng sẽ được đề cập trong phần mô tả và chỉ được sử dụng để đưa ra những hành động theo ngữ cảnh nhằm cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

 • Bạn sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết cho khách hàng

  Bạn đồng ý cung cấp hỗ trợ cần thiết cho khách hàng của chúng tôi khi họ có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến ứng dụng, có thể là về cách sử dụng tốt nhất tích hợp này. Cần phải cung cấp một id email và số điện thoại (khi có yêu cầu) trên trang web.

 • Cần phê duyệt biểu giá

  Zoho không nhận bất kỳ loại hoa hồng nào khi mang các ứng dụng này đến khách hàng của chúng tôi. Khách hàng cài đặt ứng dụng sẽ trả tiền cho bạn, nhà phát triển trực tiếp trên trang web của bạn. Tuy nhiên, chính sách về giá và hoàn tiền sẽ giống như chính sách giá chính thức của Zoho. 

 • Nhóm Zoho Cliq có thể xem lại mã của bạn

  Đội ngũ kỹ thuật của Zoho Cliq có quyền xem xét hoặc tiết lộ mã bạn đã viết cho tích hợp trước khi được liệt kê cho khách hàng trên kho ứng dụng của chúng tôi. Khi làm như vậy, Zoho sẽ không bị trùng lặp