Giao tiếp nhóm cho người dùng Windows

Luôn kết nối với không gian làm việc cộng tác của nhóm ngay từ thanh tác vụ của bạn với ứng dụng Windows dành cho Zoho Cliq.

Tải về ứng dụng Cliq cho máy tính

Giao tiếp nhóm cho người dùng Macimg-responsive

Cài đặt Zoho Cliq trên quy mô lớn bằng Trình cài đặt MSI

Các quản trị viên CNTT đang tìm cách triển khai Zoho Cliq cho nhiều máy Windows trong tổ chức có thể sử dụng trình cài đặt MSI.

Tải xuống Trình cài đặt MSI cho Windows (32 bit)Tải xuống Trình cài đặt MSI cho Windows (64 bit)

Bạn đang tìm kiếm ứng dụng Linux hoặc OSX?