Giao tiếp nhóm cho người dùng Windows

Luôn kết nối với không gian làm việc cộng tác của nhóm ngay từ thanh tác vụ của bạn với ứng dụng Windows dành cho Zoho Cliq.

Tải về ứng dụng Cliq cho máy tính

Bạn đang tìm kiếm ứng dụng Linux hoặc OSX?