Giao tiếp nhóm cho người dùng Linux

Giao tiếp với các đồng nghiệp của bạn bằng văn bản, gọi thoại hoặc gọi video và cộng tác với nhóm trên các kênh bằng cách khởi chạy ứng dụng Linux cho Zoho Cliq.

team-communication-cliq

Bạn đang tìm kiếm ứng dụng Windows hoặc OSX?