Add-on và tích hợp

Zoho Apps

 • cliq-integ-crm
  Zoho CRM

  Kết nối tài khoản Zoho CRM của bạn và cho phép nhóm kinh doanh cộng tác làm việc. Xem thông tin bán hàng trong cửa sổ chat của bạn.

  Tìm hiểu thêm
 • cliq-integ-books
  Zoho Books

  Luôn kiểm soát các hoạt động và thanh toán của khách hàng bằng cách kết nối tài khoản Zoho Books của bạn với Cliq.

  Tìm hiểu thêm
 • cliq-integ-expense
  Zoho Expense

  Gửi, phê duyệt hoặc từ chối báo cáo chi phí ngay từ cửa sổ chat bằng cách kết nối tài khoản Zoho Expense của bạn với Cliq.

  Tìm hiểu thêm
 • Zoho Subscriptions

  Theo dõi tình trạng doanh nghiệp với các cập nhật về đăng ký mới, thanh toán hóa đơn và còn nhiều hơn thế nữa bằng cách tích hợp tài khoản Zoho Subscriptions của bạn với Cliq.

  Tìm hiểu thêm
 • cliq-integ-invoice
  Zoho Invoice

  Xem, chia sẻ hóa đơn và dự toán của bạn trong cửa sổ chat với tích hợp Zoho Invoice.

  Tìm hiểu thêm
 • cliq-integ-deskplus
  Quản lý Engine-Service Desk Plus

  Nêu sự cố, tìm kiếm và chia sẻ yêu cầu từ mọi cửa sổ chat với tích hợp Service Desk Plus.

  Tìm hiểu thêm
 • Zoho Desk

  Xem yêu cầu, nhận cập nhật tức thì và theo dõi hoạt động về yêu cầu hàng ngày từ cửa sổ chat của bạn.

  Tìm hiểu thêm
 • Zoho Checkout

  Xem thông báo thanh toán tức thì trên Cliq.

  Tìm hiểu thêm
 • cliq-integ-inventory
  Zoho Inventory

  Luôn cập nhật về mức độ hàng tồn kho của bạn và trạng thái đơn hàng của thị trường trực tuyến, giỏ hàng và còn nhiều hơn thế nữa với tích hợp Zoho Inventory.

  Tìm hiểu thêm

Các tích hợp khác

 • cliq-integ-gdrive
  Google Drive

  Tìm và chia sẻ tập tin từ tài khoản Google Drive với các đồng nghiệp và nhóm của bạn.

  Tìm hiểu thêm
 • cliq-integ-asana
  Asana

  Thực hiện theo dõi nhóm không bị gián đoạn với tiện ích mở rộng Cliq dành cho Asana.

  Tìm hiểu thêm
 • cliq-integ-mailchimp
  Mailchimp

  Tìm và chia sẻ số liệu thống kê chiến dịch email với các đồng nghiệp của bạn với Tích hợp Mail Chimp.

  Tìm hiểu thêm
 • cliq-integ-zendesk
  ZenDesk

  Dễ dàng tìm và chia sẻ thông tin mở, đang chờ xử lý và các thông tin khác về yêu cầu từ tài khoản ZenDesk của bạn.

  Tìm hiểu thêm
 • appear
  Xuất hiện

  Thực hiện cuộc gọi video với nhóm của bạn ngay trong cửa sổ chat.

  Tìm hiểu thêm
 • Bitbucket Icon
  Bitbucket

  Quản lý kho lưu trữ mã nhóm ngay trong Cliq.

  Tìm hiểu thêm
 • box icon
  Box

  Truy cập các tập tin Box trên Cliq và dễ dàng chia sẻ với nhóm của bạn.

  Tìm hiểu thêm
 • crashlytics logo
  Crashlytics

  Nhận thông báo theo thời gian thực về các sự cố của thiết bị Android.

  Tìm hiểu thêm
 • docusign icon
  Docusign

  Quản lý các phong bì đang chờ xử lý và nhận thông báo đến hạn về các sự kiện tài liệu.

  Tìm hiểu thêm
 • dropbox icon
  Dropbox

  Xem và truy cập các tập tin Dropbox cá nhân và được chia sẻ của bạn trong Cliq.

  Tìm hiểu thêm
 • Eventbrite
  Eventbrite

  Quản lý tốt hơn các sự kiện của bạn với tích hợp Eventbrite. Nhận thông báo về các sự kiện sắp tới, các vé đã bán và tổng doanh thu.

  Tìm hiểu thêm
 • Meetup Icon
  Meetup

  Tìm các sự kiện gần bạn và gặp gỡ những người cùng hướng trong suốt thời gian của sự kiện ngay trong Cliq.

  Tìm hiểu thêm
 • pingdom icon
  Pingdom

  Nhận các bản cập nhật trạng thái theo thời gian thực về tốc độ tải trang web, các sự cố và còn nhiều hơn thế nữa ngay trong Cliq.

  Tìm hiểu thêm
 • secure send icon
  Secure n Send

  Sử dụng khóa bí mật để gửi tin nhắn ẩn trên Cliq.

  Tìm hiểu thêm
 • stackoverflow
  Stackoverflow

  Chia sẻ và trao đổi kiến thức, ý tưởng và câu hỏi liên quan đến lập trình trên Cliq.

  Tìm hiểu thêm
 • tenor icon
  Tenor

  Tìm kiếm và chọn trong một loạt các ảnh GIF để chia sẻ với đồng nghiệp

  Tìm hiểu thêm
 • Trello Icon
  Trello

  Xem, truy cập và nhận xét về bảng, danh sách và thẻ Trello của bạn trên Cliq.

  Tìm hiểu thêm
 • Yelp

  Sử dụng Yelp trên Cliq để tìm nhà hàng, phòng tập thể dục và mọi doanh nghiệp địa phương gần bạn.

  Tìm hiểu thêm
 • Youtube Icon
  Youtube

  Tìm kiếm và chia sẻ video Youtube mà bạn đã chọn ngay trong Cliq.

  Tìm hiểu thêm
 • Zapier

  Hợp lý hóa quy trình công việc, tự động hóa các công việc thường nhật và kết nối các ứng dụng tại nơi làm việc của bạn ngay trên Cliq.

  Tìm hiểu thêm
 • Thăm dò ý kiến dành cho Zoho Cliq

  Thực hiện thăm dò ý kiến trong cuộc trò chuyện để đào tạo nhập môn cho nhóm của bạn và khuyến khích mọi người tham gia vào cuộc trò chuyện.

  Tìm hiểu thêm
 • Tối ưu hóa URL

  Tạo URL ngắn hoặc dài cho tất cả các liên kết được chia sẻ trong cửa sổ chat của bạn.

  Tìm hiểu thêm