Quản lý chủ đề để hiểu rõ sở thích của đối tượng

Khám phá những chủ đề mà người đăng ký muốn nhận thông tin là cách tốt nhất để đảm bảo bạn gửi cho họ nội dung liên quan. Sự hiểu biết này cho phép bạn hợp lý hóa việc bạn liên lạc với họ về những chủ đề mà họ đã chọn, có nghĩa là họ sẽ ít có khả năng hủy đăng ký hơn. Với những người đăng ký chọn cách thức tương tác mà họ ưa thích, mức độ thành công chung của các chiến dịch email được đảm bảo chắc chắn.

Đăng ký ngay
RocketThêm chủ đề trong Quản lý chủ đềThêm liên lạc trong Quản lý chủ đềQuản lý chủ đề
Sự kiện 
Bản tin 
Cập nhật sản phẩm 
Tiếp thị 

Chủ đề và tùy chọn

Việc lựa chọn “chủ đề” phụ thuộc vào người đăng ký. Họ có thể chọn và thay đổi chủ đề/các chủ đề mà họ quan tâm bất cứ khi nào họ muốn.

Cho phép liên hệ tùy chọn

Thiết lập các chủ đề cho thương hiệu của bạn và để các liên hệ chọn những lĩnh vực mà họ quan tâm. Họ có thể cập nhật các lựa chọn chủ đề của mình qua liên kết “Quản lý tùy chọn” nằm ở cuối chiến dịch email. Bạn cũng có thể liên kết chủ đề với biểu mẫu đăng ký do bạn tạo để mọi liên hệ tham gia qua biểu mẫu đó sẽ được liên kết với chủ đề mong muốn.

Liên hệ trong Quản lý chủ đề
  Quản lý tùy chọn
    

Gán chủ đề cho liên hệ của bạn

Trong khi liên hệ có thể tùy chọn chủ đề ưa thích của họ, bạn, với tư cách là một chuyên viên tiếp thị, cũng có thể gán chủ đề cho họ. Tại thời điểm thêm hoặc nhập liên hệ, bạn có thể gán chủ đề phù hợp cho các liên hệ của mình. Điều này sẽ giúp bạn sắp xếp liên hệ tốt hơn và gửi cho họ những thông tin có mục tiêu.

Gán chủ đề cho liên hệ của bạnGán chủ đề cho liên hệ của bạn
 Chủ đề đã gán
 

Gửi chiến dịch dựa trên chủ đề

Để đảm bảo email tiếp cận đúng đối tượng, bước chọn chủ đề là bắt buộc trong chiến dịch email và workflow gửi email. Một liên hệ có thể được liên kết trực tiếp với một chủ đề, bất kể liên hệ đó nằm danh sách gửi thư nào. Không có giới hạn về số lượng chủ đề bạn có thể tạo.

Gửi chiến dịch dựa trên chủ đềDanh sách thả xuốngThanh dẫn hướng gán chủ đề 
    
    
    

Tạo cấu trúc phân cấp tùy chỉnh

Tính năng Quản lý chủ đề được thiết kế nhằm mang lại lợi ích cho cả những tổ chức có một hay nhiều sản phẩm. Trong khi phiên bản thiết lập trước có thể áp dụng cấu trúc phân cấp theo thương hiệu, trong đó các chủ đề được liên kết theo một sản phẩm duy nhất, thì phiên bản mới này áp dụng hệ thống phân cấp theo thương hiệu-sản phẩm, trong đó bạn có thể tạo nhiều sản phẩm khác nhau và liên kết các chủ đề liên quan theo từng sản phẩm.

Gửi chiến dịch dựa trên chủ đề
 Cấu trúc phân cấp tùy chỉnh
 
 

Bắt đầu hành trình tiếp thị qua email của bạn ngay tại đây

Đăng ký ngay