Đã cập nhật vào: ngày 2 háng Tháng 6 2021.

Zoho Campaigns - Điều khoản sử dụng

 • ZOHO CAMPAIGNS, MỘT DỊCH VỤ CHO PHÉP BẠN TẠO, GỬI VÀ QUẢN LÝ BẢN TIN VÀ EMAIL TIẾP THỊ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN HOẶC ĐƠN VỊ MÀ BẠN ĐẠI DIỆN ( SAU ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ “BẠN” HOẶC “ĐƠN VỊ CỦA BẠN”) CỦA ZOHO CORPORATION (SAU ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ “ZOHO”), DỰA TRÊN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU (SAU ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ “ĐIỀU KHOẢN”) NGOÀI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG CỦA ZOHO. VIỆC SỬ DỤNG ZOHO CAMPAIGNS ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN, VUI LÒNG KHÔNG TIẾN HÀNH HOẶC SỬ DỤNG ZOHO CAMPAIGNS DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.

 • Dịch vụ

  Zoho Campaigns là một dịch vụ cho phép bạn tạo, gửi email và bản tin cũng như quản lý email và bản tin bạn đã gửi. Zoho Campaigns cũng hỗ trợ bạn tạo và quản lý danh bạ bằng cách nhúng biểu mẫu đăng ký, chép và dán mã biểu mẫu vào website hoặc bằng cách nhập danh bạ từ bất kỳ dịch vụ/phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng hoặc bất kỳ cơ sở dữ liệu địa chỉ liên lạc nào khác.

 • Truy cập Zoho Campaigns

  Zoho Campaigns là một phần của bộ ứng dụng hiệu suất, kinh doanh và cộng tác trực tuyến. Bạn sẽ có thể truy cập Zoho Campaigns bằng cách sử dụng tài khoản thường của bạn cho tất cả Dịch vụ Zoho (sau đây được gọi là “Tài khoản Zoho”).

 • Truy cập các Dịch vụ Zoho khác

  Các Dịch vụ Zoho khác có thể được tích hợp với Zoho Campaigns. Bạn cũng có thể dùng Tài khoản Zoho của mình để truy cập tất cả các Dịch vụ Zoho kể cả khi các Dịch vụ Zoho này không được tích hợp với Zoho Campaigns. Việc sử dụng một số Dịch vụ Zoho này có thể cần phải chấp nhận các điều khoản dịch vụ dành riêng cho các Dịch vụ Zoho đó (sau đây gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ cụ thể”). Bạn phải đọc, hiểu và đồng ý các Điều khoản dịch vụ cụ thể trước khi sử dụng các Dịch vụ Zoho tương ứng.

 • Truy cập các Ứng dụng bên thứ ba được tích hợp với Zoho Campaigns

  Các ứng dụng bên thứ ba khác (sau đây được gọi là “(Các) Ứng dụng bên thứ ba”) có thể được tích hợp với Zoho Campaigns. Zoho cũng sẽ tích hợp thêm các Ứng dụng bên thứ ba với Zoho Campaigns. Việc truy cập và sử dụng Ứng dụng của bên thứ ba có thể cần phải đồng ý với các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư áp dụng cho Ứng dụng của bên thứ ba như trên (sau đây gọi tắt là “Điều khoản của bên thứ ba”). Bạn có trách nhiệm đọc và hiểu Điều khoản bên thứ ba trước khi truy cập hoặc sử dụng mọi Ứng dụng bên thứ ba.

 • Thông tin người gửi

  Mọi email bạn gửi bằng Zoho Campaigns sẽ bao gồm một mục ‘về chúng tôi’ chứa các thông tin sau:

  1. Tên và địa chỉ người gửi nếu người gửi là một cá nhân.
  2. Nếu người gửi là một tổ chức, ngoài tên và địa chỉ, tên người có thẩm quyền đã được đăng ký cùng công ty cùng với số định danh/đăng ký doanh nghiệp.
  3. VAT hoặc mã số khác liên quan đến thuế.
  4. Thông tin liên hệ, ít nhất là một số điện thoại di động hợp lệ và một địa chỉ email.
  5. Tên và thông tin liên hệ (địa chỉ email/số điện thoại) của một người đại diện để báo cáo khiếu nại.
 • CHÍNH SÁCH CHỐNG THƯ RÁC

  Bạn sẽ phải tuân thủ các yêu cầu của Chính sách chống thư rác của Zoho và đạo luật kiểm soát hình ảnh thông tin khiêu dâm và các hoạt động tiếp thị quảng cáo (CAN-SPAM) hoặc các điều luật tương tự khác quy định việc gửi email thương mại có thể áp dụng cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể chỉ gửi email bằng Zoho Campaigns cho các địa chỉ liên lạc mà bạn đã thu thập bằng các phương tiện được chấp nhận như được liệt kê dưới đây (“Phương tiện được chấp nhận”).

  1. Nếu địa chỉ liên lạc đã cung cấp địa chỉ email của họ khi thực hiện một tải về từ website của bạn hoặc vì mục đích đặt hàng/đàm phán mua một sản phẩm hoặc dịch vụ từ bạn.
  2. Nếu địa chỉ liên lạc đã đăng ký nhận một bản tin email bằng việc điền một biểu mẫu trên website của bạn.
  3. Nếu địa chỉ liên lạc cung cấp địa chỉ email khi tham gia vào một cuộc thi, sự kiện hoặc khảo sát bất kỳ do bạn thực hiện, với điều kiện bạn đã thông báo với địa chỉ liên lạc rằng bạn sẽ gửi email tiếp thị cho họ.
  4. Trong khi hoàn thành một biểu mẫu trực tuyến, nếu địa chỉ liên lạc chọn hộp kiểm đồng ý tham gia thể hiện họ sẵn sàng nhận email của bạn, với điều kiện hộp kiểm đã được bỏ chọn mặc định và bạn đã thông báo cho địa chỉ liên lạc đó rằng bản chất những email có nội dung quảng cáo.
  5. Nếu địa chỉ liên lạc cung cấp danh thiếp của họ và thể hiện sự sẵn lòng nhận email có nội dung quảng cáo. Sự sẵn lòng nhận email quảng cáo sẽ được cho là vào thời điểm họ cung cấp danh thiếp cho bạn tại một triển lãm thương mại.
  6. Nếu địa chỉ liên lạc được giới thiệu bởi những khách hàng hiện tại hoặc người đăng ký nhận bản tin hoặc email tiếp thị của bạn.
  Bạn không nên gửi email cho bất kỳ địa chỉ liên lạc nào nếu:
  1. Bạn đã mua, mượn, thuê hoặc thu thập các địa chỉ liên lạc bằng bất kỳ phương tiện nào khác từ một bên thứ ba.
  2. Bạn đã không liên hệ với địa chỉ liên lạc mà bạn đã thu thập một cách hợp pháp trong vòng 2 năm qua.
  3. Bạn đã thu thập địa chỉ email bằng cách thu nhặt hoặc chép và dán các địa chỉ email từ internet.
  4. Địa chỉ liên lạc đã hủy đăng ký tham gia danh sách gửi thư của bạn hoặc thể hiện ý định không nhận email từ bạn.
  Hoạt động bị cấm
  Bằng việc sử dụng Zoho Campaigns, bạn đồng ý rằng
  1. Bạn sẽ không gửi email xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào.
  2. Bạn sẽ không gửi email chứa nội dung tục tĩu và/hoặc khiêu dâm.
  3. Bạn sẽ không gửi email mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc đơn vị nào.
  4. Bạn sẽ không gửi email gây tăng tải trên máy chủ của Zoho hoặc lạm dụng băng thông của Zoho.
  5. Bạn sẽ không gửi email vi phạm bất kỳ điều luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế có thể áp dụng nào.
  6. Bạn sẽ không gửi email nhằm mục đích phân phối hoặc rao bán các sản phẩm là hàng giả và bất hợp pháp.
  7. Bạn sẽ không gửi email gây trở ngại hoặc phá vỡ các điều khoản của Zoho Campaigns.
  8. Bạn sẽ không gửi những email được coi là hoạt động lừa đảo như mô hình kim tự tháp, tiếp thị đa cấp (MLM), tiếp thị liên kết, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và làm giả lượt nhấp.
  9. Bạn sẽ không gửi email để quảng cáo hoặc bán dược phẩm, các dịch vụ cờ bạc, thuốc lá điện tử, v.v.
  10. Bạn sẽ không gửi email quảng cáo các hoạt động nguy hiểm và bất hợp pháp.
  11. Bạn sẽ không gửi email có liên quan đến tiền điện tử và công nghệ có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn tiền ảo, Phát hành tiền ảo lần đầu và khối thông tin (blockchain).
  12. Bạn sẽ không gửi email có chứa liên kết dẫn đến các trang tham gia vào bất kỳ hoạt động bị cấm được liệt kê nào ở trên.
 • Đồng thuận

  Bạn phải nhận được sự chấp thuận rõ ràng từ địa chỉ liên lạc của bạn trước khi bắt đầu gửi email thương mại. Sự chấp thuận phải được cung cấp riêng biệt bằng một hành động có ý thức bởi địa chỉ liên lạc. Sự chấp thuận không được công nhận qua phương tiện điện tử sẽ cần sự xác thực bằng văn bản từ chủ sở hữu địa chỉ liên lạc.

 • Giám sát và điều chỉnh

  Zoho bảo lưu quyền giám sát và kiểm tra các chiến dịch email của bạn theo cách thủ công và thông qua các phương tiện tự động để cải thiện khả năng gửi email thành công, như giảm số thư hỏng chẳng hạn, và để phát hiện thư rác cũng như các vi phạm có thể xảy ra khác đối với Điều khoản. Quyền này bao gồm

  1. Quyền chuyển địa chỉ email người gửi, địa chỉ email người nhận và nội dung của các chiến dịch email cho các công ty chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi sử dụng.
  2. Quyền phát triển và cải thiện các công cụ tự động dựa trên email được gắn cờ là thư rác và thông tin chúng tôi nhận được từ các công ty chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi sử dụng và các nhà cung cấp dịch vụ email khác liên quan đến các chiến dịch email của bạn.
  3. Quyền nhúng ID chiến dịch vào tiêu đề mỗi email để cho phép người nhận chiến dịch email báo cáo email rác cho Zoho.

  Zoho cũng bảo lưu các quyền sửa đổi chiến dịch email mà bạn đã gửi, đặc biệt là khi bạn lần đầu gửi chiến dịch email đến một danh sách địa chỉ liên lạc.

 • Giá trị ngưỡng cho số email bị trả về, email khiếu nại, email hủy đăng ký và bẫy truy cập thư rác/khiếu nại thiếu căn cứ

  Tỷ lệ email bị trả về nên dưới 5% và tỷ lệ khiếu nại thư rác nên dưới 0,1%. Tương tự, tỷ lệ email hủy đăng ký không nên vượt quá 1% so với tỷ lệ nhấp và tỷ lệ tối đa cho bẫy truy cập thư rác/khiếu nại thiếu căn cứ. Trong trường hợp chiến dịch email của bạn vượt quá (các) giá trị ngưỡng được nêu ở trên, Zoho bảo lưu quyền đóng tài khoản người dùng của bạn mà không cần thông báo trước.

 • Lạm dụng băng thông

  Bạn được cung cấp phương tiện để lưu trữ hình ảnh trên các máy chủ của Zoho chỉ để bạn có thể lưu trữ những hình ảnh đã sử dụng trong các chiến dịch email được gửi bằng Zoho Campaigns. Bạn không được làm tăng tải trên các máy chủ của Zoho hoặc lạm dụng băng thông của Zoho để lưu trữ hình ảnh trên các máy chủ của Zoho cho các mục đích sử dụng khác như sử dụng hình ảnh trên website và gửi hình ảnh qua các công cụ gửi email khác.

 • Giới hạn sử dụng

  Zoho có thể quy định giới hạn sử dụng dựa trên gói đăng ký đã chọn. Bạn phải đảm bảo rằng việc sử dụng của bạn nằm trong giới hạn sử dụng được Zoho quy định để sử dụng dịch vụ không gián đoạn. Bạn hiểu rằng Zoho có thể hạn chế một hoạt động nếu bạn đạt đến giới hạn sử dụng tương ứng với hoạt động đó.

 • Vi phạm

  Nếu việc sử dụng Zoho Campaigns của bạn bị phát hiện là vi phạm Điều khoản, Zoho được quyền thực hiện các hành động phù hợp chống lại bạn, có thể bao gồm việc tạm ngừng và đóng vĩnh viễn tài khoản người dùng của bạn.

 • Sửa đổi Điều khoản sử dụng

  Zoho bảo lưu quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng Zoho Campaigns. Các sửa đổi Điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực đối với việc sử dụng Zoho Campaigns kể từ sau khi công bố các sửa đổi này.