Mở rộng
khả năng tiếp cận của bạn bằng tiếp thị qua tin nhắn SMS

Kết nối với địa chỉ liên hệ nhanh hơn bao giờ hết. Dịch vụ nhắn tin ngắn của Zoho Campaigns cho phép bạn gửi chiến dịch tin nhắn SMS đến địa chỉ liên hệ ở bất kỳ đâu vào bất kỳ lúc nào và đưa họ vào workflow của bạn.

Đăng ký miễn phí
Tiếp thị qua tin nhắn SMS di động
SMS women SMS menSMS contact list SMS promocode

Làm nổi bật thông điệp của bạn

Sử dụng chiến dịch tin nhắn SMS cùng với chiến dịch email để giúp phương pháp tiếp thị của bạn hiệu quả gấp đôi.

  • Gửi chào hàng và chiết khấu qua chiến dịch tin nhắn SMS quảng cáo
  • Tăng tỷ lệ tương tác của chiến dịch email bằng cách gửi thông báo SMS
  • Cung cấp đường dẫn đến trang đích hoặc tài liệu có thể tải về quan trọng
  • Gửi chiến dịch tin nhắn SMS đến các quốc gia khác nhau bằng ID người gửi phù hợp theo quy định
  • Tuân thủ những thông lệ tiếp thị tốt nhất bằng cách cho phép liên hệ từ chối nhận chiến dịch tin nhắn SMS của bạn

Tùy biến chiến dịch tin nhắn SMS bằng thẻ kết hợp

Sử dụng thẻ kết hợp để soạn chiến dịch tin nhắn SMS tùy biến cho liên hệ của bạn và vun đắp niềm tin thương hiệu. Làm cho chiến dịch tin nhắn SMS của bạn trở nên sống động bằng cách thêm biểu tượng cảm xúc để tạo sự hài hước và thêm đường dẫn để có trải nghiệm tương tác hơn.

SMS merge tags SMS popup NỘI DUNG SMS

Tự động hóa SMS

Đưa chiến dịch tin nhắn SMS vào workflow của bạn với chức năng kéo và thả để tương tác với liên hệ một cách chính xác khi bạn muốn. Ví dụ: bạn thậm chí có thể thông báo cho họ về email gần đây họ đã nhận từ bạn nhưng chưa mở.

Tương tác
GỬI EMAIL
THỬ NGHIỆM A/B
GỬI SMS

Đánh giá việc tiếp cận của bạn trong số những người nhận

Theo dõi hiệu quả của từng chiến dịch tin nhắn SMS để hiểu kết quả nào mang lại thông tin và số liệu phân tích mong muốn đối với tương tác liên hệ.

đánh giá

Lấy số liệu thống kê cho chiến dịch tin nhắn SMS được gửi qua một giai đoạn cụ thể.

Các hoạt động chiến dịch

Xem số liệu như tỷ lệ nhấp và tỷ lệ gửi để đánh giá mức độ tương tác với người nhận.

Kết hợp công tác tiếp thị với tiếp thị qua email và qua tin nhắn SMS

Đăng ký Zoho Campaigns và trải nghiệm sự thay đổi

Đăng ký miễn phí